Scroll Top

Vragen die wij vaak horen

Als ouders worden aangemeld bij een Jeugdbeschermingstafel, of een Veilig Thuis melding krijgen, schrikken zij daar natuurlijk enorm van. En zij vragen zich een heleboel dingen af zoals: 

 • Wat is een Jeugdbeschermingstafel?
 • Ben ik verplicht naar de Jeugdbeschermingstafel te gaan?
 • Wie zitten er bij een gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel?
 • Moet ik wel of niet gaan en hoe bereid ik me voor?

 

In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven. 

Dreigen met maatregelen

Natuurlijk moeten kinderen die in een onveilige situatie zitten, worden beschermd. Om hiervoor te zorgen zijn in Nederland verschillende instanties opgericht, die die veiligheid zouden moeten borgen. Zoals de Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis.

Maar, wat wij horen vanuit de praktijk, is dat vanuit Zorg en onderwijs regelmatig ‘gedreigd’ wordt met een Jeugdbeschermingstafel, een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming, of een Veilig Thuis melding, als ouders en onderwijs en/of jeugdzorg het niet met elkaar eens worden.

Wij horen zélfs dat er in die situaties soms gedreigd wordt met kinderbeschermingsmaatregelen zoals een Onder Toezichtstelling (OTS) of Uit Huis Plaatsing (UHP). Dit terwijl dit soort maatregelen nooit kunnen worden uitgevoerd zonder een uitspraak van een Kinderrechter

Melding bij onenigheid over zorg of onderwijs

Regelmatig wordt een Jeugdbeschermingstafel, of een Veilig Thuis melding ingezet om ouders te dwingen om hulp of onderwijs te accepteren, die zij niet passend vinden voor hun kind. Het is logisch dat ouders vanuit angst geneigd zijn om maar toe te geven. Deze middelen zijn enorm bedreigend, geven enorm veel stress en leiden meestal niet tot een goede oplossing en/of verbetering van de situatie.

Daarom willen wij ouders graag goede informatie geven, waarmee ouders ervoor kunnen zorgen dat hun privacy en hun rechten als ouder én die van hun kind(eren) worden gerespecteerd. 

Wat is een Jeugdbeschermingstafel

De Jeugdbeschermingstafel (JBT), wordt volgens Jeugdzorg Nederland ingezet als een onveilige situatie ‘dreigt te ontstaan’.

Op de website van Jeugdzorg Nederland staat hierover: ‘Soms dreigt een onveilige situatie voor een jeugdige, maar kan in samenwerking met (lokale) professionals, ouders en het netwerk een justitiële maatregel worden afgewend. Dit wordt preventieve jeugdbescherming genoemd. Preventieve jeugdbescherming is tijdelijk, gericht op het herstel en versterking van de eigen kracht van het kind of de jongere en het gezin. Op de zogeheten (jeugd)beschermingstafel wordt besloten of preventieve jeugdbescherming wordt ingezet. De (jeugd)beschermingstafel is een overleg tussen meerdere partijen, zoals de gecertificeerde instelling, de gemeente en andere betrokken jeugdhulporganisaties een vorm van ‘preventieve Jeugdbescherming’.’

Een Jeugdbeschermingstafel moet jeugdhulp organiseren in het ‘vrijwillig’ kader, maar dit ervaren ouders (en jongeren) vaak niet zo. 

Ben ik verplicht naar deJeugdbeschermingstafel te gaan?

De jeugdbeschermingstafel kent geen grondslag in de wet. 

Dit betekent dat je als ouders:

 • Niet verplicht bent om naar de Jeugdbeschermingstafel te komen
 • Dat je privacy én andere rechten van ouders en kinderen, worden geschonden op het moment dat er zonder jouw toestemming en/of bijzijn gegevens over jou en je kind(eren) worden gedeeld met derden.

 

Vaak wordt beweerd dat je als ouders (en kind(eren)) verplicht bent om naar de Jeugdbeschermingstafel (JBT) te komen. En/of dat een JBT nodig zou zijn, voordat de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek kan doen. Dit is niet waar.

Nergens in de wet staat dat er eerst een Jeugdbeschermingstafel moet komen, voor de Raad een onderzoek kan doen. Als een professional écht ernstige en concrete zorgen heeft over de veiligheid van een kind, kan de Raad natuurlijk heus wel direct een onderzoek starten. 

Overweeg wel goed wat verstandig is in jouw situatie. Lees daarom hieronder verder, ook onder de kop ‘Wel of niet gaan, hoe bereid je je voor‘.

Wie zitten er aan de Jeugdbeschermingstafel?

Aan een jeugdbeschermingstafel zitten (meestal) de volgende personen:

 • Het kind/de kinderen zelf, als zij 12 jaar of ouder zijn.
 • De vader en/of moeder.
 • De jeugdhulpverlener die de zorgen heeft geuit.
 • Een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming.
 • Een Jeugdbeschermer.
 • Een voorzitter.

Wel of niet gaan? Hoe bereid je je voor?

Als je wordt ‘uitgenodigd’ voor een Jeugdbeschermingstafel, is het verstandig om juridische hulp te zoeken, als je dat kan (zie hieronder) Zoals we hierboven al schrijven, is het niet verplicht om naar een JBT te komen. Of het wel of niet verstandig is om te gaan, is per situatie verschillend.

Wij adviseren in ieder geval om, als je gaat, je goed voor te bereiden, een vertrouwenspersoon mee te nemen én het gesprek op te nemen. Dat mag, ook zonder dat je dat zegt en ook zonder toestemming.

Bewaak je privacy

In een overleg aan de Jeugdbeschermingstafel worden gevoelige persoonsgegevens gedeeld, Dit betekent dat ook zogenoemde ‘privaatrechtelijke partijen’ (Jeugdbescherming, Gecertificeerde Instellingen) worden geïnformeerd, zónder dat zij hiertoe bevoegd zijn. 

Geef van tevoren aan dat je alléén toestemming geeft voor het delen van informatie over jou en je kind(eren) met anderen, als zij aangeven op welke wettelijke basis zij een grondslag (zouden) hebben om gevoelige persoonsgegevens te mogen verwerken. 

Zorg zélf voor een goed dossier

Wie het nieuws een beetje volgt, weet dat er geen waarheidsvinding is in de Jeugdzorg en dat dossiers lang niet altijd kloppen. Daarom dus extra belangrijk om zélf te zorgen voor een goed en volledig dossier. Neem gesprekken op, maak daar verslagen van en stuur deze naar de betreffende personen. 

Informeer jezelf

Zorg dat je van tevoren zoveel mogelijk informatie hebt verzamelt. En weet met wie je aan tafel zit. Vraag de namen van die personen en vraag of zij een SKJ registratie hebben. Als je bent uitgenodigd voor een Jeugdbeschermingstafel omdat er een conflict is over Zorg of Onderwijs, wijs er dan op dat en Jeugdbeschermingstafel niet bedoeld is om conflicten op te lossen over wat wel of geen passend onderwijs, of passende zorg is.

Vraag waar het staat..

Als tijdens het gesprek gezegd wordt dat er iets moet, of juist niet mag, vraag dan altijd of degene die dit zegt, wil uitleggen welke wettelijke basis er is voor die uitspraak. Vraag zelf ook veel in het gesprek. En probeer je niet te laten dwingen om dingen toe te zeggen waar je echt niet achter staat.

Zoek contact met andere ouders

Er zijn verschillende (besloten) Facebookgroepen waar ouders met ervaringskennis, contact zoeken met elkaar en elkaar steunen. Het kan fijn zijn om in zo’n groep te gaan. Bewaak daarbij wel je privacy. Ook al doen de beheerders hun best, je privacy op internet is nooit volledig gewaarborgd. 

Rechtsbijstandverzekering? Neem een advocaat!

Bij preventieve jeugdbeschermingsmaatregelen, hulp in het ‘vrijwillig’ kader, heb je nog geen recht op (vergoede) rechtshulp. Daarom valt een JBT ook in de categorie ‘Drang en Dwang’. Want pas als er daadwerkelijk een onderzoek van de Raad van de Kinderbescherming komt, om te beoordelen of een jeugdbeschermingsmaatregel nodig is (zoals Onder Toezicht Stelling of Uit Huis Plaatsing), heb je recht op rechtshulp. Níet bij Jeugdzorg in het ‘vrijwillig” kader, zoals een Jeugdbeschermingstafel. 

Als je de middelen ervoor hebt, of een rechtsbijstandsverzekering hebt, is het verstandig een  advocaat in te schakelen.

Als je die mogelijkheid niet hebt, ben je afhankelijk van rechtsbijstand. Dan moet je  een advocaat zoeken die werkt met een toevoeging. Als je een toevoeging krijgt, betaal je alleen een eigen bijdrage. De overheid betaalt de rest van de kosten (dit is een vastgesteld bedrag). Dit geldt dus alleen als er daadwerkelijk een Jeugdbeschermingsmaatregel dreigt. 

Ook de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming constateert dat de rechtspositie van ouders en kinderen in de Jeugdbescherming zwak is. En doet in het ‘Advies Jeugdbescherming in de toekomst‘ 4 aanbevelingen ter verbetering. 

Het is kostbaar om een Jeugdbeschermingstafel in te zetten. De kosten voor een Jeugdbeschermingstafel voor de gemeente zijn ongeveer ruim € 3.000,00 per kind

Lees ook

Vragen? Bel onze advieslijn

Onze advieslijn, 030-2255050, is elke werkdag bereikbaar op verschillende tijdstippen. Buitend deze tijden kun je de voicemail inspreken. Kijk voor meer informatie over openingstijden op onze pagina Advieslijn Balans. Je kunt ook ons contactformulier invullen. 

Wat doen wij voor jou? Bekijk dit filmpje en word ook lid!

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.