Scroll Top

Als je bijvoorbeeld (een PGB) voor Jeugdhulp nodig hebt, of leerlingenvervoer, gaat dat via de gemeente. De gemeente is (onder andere) verantwoordelijk voor het bieden van Jeugdhulp en leerlingenvervoer. Je moet hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.

De gemeente wijst aanvragen voor PGB of leerlingenvervoer regelmatig mondeling af. Dit mag wettelijk niet. Lees hier wat je kunt doen.

Besluiten gemeente

De gemeente is wettelijk verplicht om zorgvuldig om te gaan met dit soort aanvragen. In de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) is vastgelegd hoe de gemeente dit moet doen. Zo moet de gemeente binnen een redelijke termijn een besluit nemen over een aanvraag. En als de gemeente een beslissing neemt, moet de gemeente dat schriftelijk doen. Dat heet een beschikking. Ook moet de gemeente bij het besluit vertellen dat je in bezwaar kan gaan als je het niet eens bent met de beslissing. En daarbij vertellen hoe je in bezwaar kan gaan. Ook moet de gemeente je laten weten dat je recht hebt op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Vooral ook moet je op tijd in bezwaar gaan. Daar heb je meestal zes weken ( na verzending ) de tijd voor. Is de beslissing op een woensdag verzonden, dan moet je ervoor zorgen dat je bezwaar uiterlijk zes weken later op een woensdag binnen is bij de gemeente. Let op. Maak je later bezwaar, dan hoeft de gemeente niet meer naar je bezwaar te kijken.  

Mondeling, per e-mail of in een beschikking

Wij horen vaak van ouders dat de gemeente mondeling of per e-mail een PGB aanvraag, leerlingenvervoer of andere aanvragen mondeling afwijst. Bijvoorbeeld met uitspraken als ‘Wij doen niet aan PGB’. Mondeling afwijzen mag wettelijk niet. Aan een afwijzing per e-mail zijn regels verbonden. Dit leggen we hieronder verder uit. Ook vertellen we wat je eventueel kunt doen.

Hoe ga je om met een mondelinge afwijzing?

Als de gemeente jouw aanvraag mondeling afwijst, vraag de gemeente dan of ze je een ‘officieel besluit in de vorm van een beschikking’ willen sturen. Zoals bedoeld in art. 1:3 van de AWB. Dan kan je er bezwaar tegen maken. Tip: neem gesprekken met de gemeente altijd op (ja, dat mag!). Maak zelf een kort verslagje van het gesprek en stuur dat per e-mail aan degene met wie je het gesprek had. Zodat het zwart op wit staat. Zo maak je je eigen dossier. Als de gemeente mondeling aanvragen afwijst (of goedkeurt) is dat in strijd met de wet. Vraag altijd per e-mail en gemotiveerde beslissing van de afwijzing van je aanvraag. Doe dat bij dezelfde persoon/afdeling die jouw aanvraag mondeling heeft afgewezen. 

Hoe ga je om met een afwijzing per e-mail?

Een besluit per e-mail is ook een officieel besluit in de zin van de AWB. De gemeente moet er wel bij zetten dat je bezwaar kan maken. En hoe dat moet en uiterlijk wanneer. Anders is het onvolledig. Wij adviseren om bij een afwijzing per e-mail altijd tijdig in bezwaar te gaan. Ook als de e-mail onvolledig is.

Hier vind je een concept brief/e-mail waarmee je bezwaar kan maken. Pas de brief aan naar jouw persoonlijke situatie. Als je bezwaar maakt per e-mail, vraag dan om een leesbevestiging. Ook kun je je bezwaar aangetekend versturen. Of langs te brengen en te vragen om een ontvangstbevestiging d.m.v. een stempel kan ook. Vooral als er nog weinig tijd is, is dat soms beter zodat je zeker bent dat het op tijd is ontvangen. Hier vind je een aantal voorbeelden van argumenten voor je bezwaar.

Hoe ga je om met een beschikking?

Als de gemeente je aanvraag afwijst in een officiële beschikking, kan je op dezelfde manier bezwaar maken. Doe dat binnen zes weken na de datum vermeld op de beschikking (niet van de ontvangst). Hier vind je een concept brief/e-mail waarmee je bezwaar kan maken. Pas de brief aan jouw persoonlijke situatie aan. Als je bezwaar maakt per e-mail, vraag dan om een leesbevestiging. Het is soms beter om je bezwaar aangetekend te versturen. Of langs te brengen en te vragen om een ontvangstbevestiging.

Ben je in tijdnood?

Kom je in echte tijdnood en lukt het niet goed om je bezwaar goed te motiveren binnen zes weken? Omdat je bijvoorbeeld nog wacht op een kopie van het dossier, of een brief van een arts of ander deskundige? Dan kun je een ‘ pro forma bezwaar’ sturen.

Dan maak je nog steeds tijdig bezwaar, maar je vraagt de gemeente om je meer tijd te geven om je gronden (de redenen waarom je bezwaar maakt) aan te vullen. Let op, je moet altijd alvast één reden van bezwaar opgeven. 

Op de website van het juridisch loket vind je een voorbeeld van een pro forma bezwaarschrift.

En hier vind je een aantal voorbeelden van argumenten voor je bezwaar.

Op de website van het juridisch loket zijn nog meer handige voorbeeldbrieven te vinden.

Hulp nodig?

Wil je eens praten met een ervaringsdeskundige? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn (zie link voor openingstijden). Bereikbaar op nummer 030-2255050. Je kunt ook ons contactformulier invullen.

Wat doen wij voor jou? Bekijk dit filmpje en word ook lid!

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.