Scroll Top
dossiers (Demo)

Ontwikkelingen open brief over onrechtmatig melden verwijsindex risicojongeren (VIR)

Op 3 februari jl. zonden Balans en BVIKZ en ondersteund door diverse organisaties, een open brief naar de VNG over de wijze waarop wordt omgegaan met registraties in de VIR. Lees hier ons bericht van 3 februari.

Nog geen inhoudelijke reactie

Wij vroegen de VNG binnen vier weken te reageren. Deze termijn verstreek eergisteren. De VNG heeft de ontvangst van onze brief bevestigd, maar nog niet inhoudelijk gereageerd. Daarom zonden wij gisteren een reminder, met het verzoek alsnog zo spoedig mogelijk te reageren.

Reacties andere organisaties

De brief van 3 februari zonden wij ook naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman. Het ministerie van VWS liet weten onze brief te hebben ontvangen en hierop te zullen reageren, alleen niet binnen de gestelde termijn van 4 weken. Wij hebben gevraagd op welke termijn wij wel een reactie kunnen verwachten.

Wij ontvingen geen reactie van de Autoriteit Persoonsgegevens, wij proberen met hen telefonisch in contact te komen.

Klachten over werkwijze melden bij om ombudsman

De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman reageerden gezamenlijk. Zij lieten weten onze brief te zien als een signaal. En zij blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen. De Nationale Ombudsman liet weten graag signalen te willen ontvangen als ouders een klacht hebben ingediend over de werkwijze rondom de registratie in de VIR, en niet tevreden zijn over de afhandeling hiervan.

Ouders die een klacht hebben ingediend bij de gemeente, maar niet tevreden zijn over de afhandeling, kunnen dit melden bij de Nationale Ombudsman: post@nationaleombudsman.nl, onder vermelding van dossiernummer 202103856.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.