Scroll Top
dossiers (Demo)

Oproep tot steun voor de motie om de verwijsindex risciojongeren te schrappen uit de Jeugdwet

De Verwijsindex risicojongeren (hierna: VIR) is een digitaal systeem dat risicomeldingen over jongeren tot 23 jaar bij elkaar brengt. Het doel van een dergelijk systeem is op zich goed, indien hier zorgvuldig gebruik van wordt gemaakt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de VIR niet werkt. Bovendien krijgen Balans en andere oudervertegenwoordigingsorganisaties signalen dat regelmatig onzorgvuldig met privacygevoelige gegevens wordt omgegaan. Hierover stuurden Balans en BVIKZ in februari 2021 een open brief aan (onder andere) de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Motie schrappen verwijsindex

Op 29 november 2021 was er het wetgevingsoverleg ‘Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022’. Tijdens dit overleg dienden René Peters (CDA) en Lisa Westerveld (GroenLinks) een motie in, met het verzoek de verwijsindex risicojongeren (VIR) als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet te schrappen. En, indien gemeenten of regio’s er wel gebruik van blijven maken, de privacy van de jeugdige bij het gebruik wettelijk te waarborgen. Deze motie is door de verantwoordelijk bewindslieden ontraden. Wij vinden dit onbegrijpelijk.

Commissie VWS opgeroepen motie toch te steunen

Gesteund door BVIKZ, Ouders & Onderwijs, Ieder(in), stichting Mama Vita, Boze Ouders – in het onderwijs en Onderwijsaffaire,  stuurden wij een brief naar de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met het verzoek de motie van Peters en Westerveld te steunen en voor de afschaffing van de VIR te stemmen. De hele brief aan de commissie vind je hier.

De stemming vindt plaats op 7 december 2021. Wij volgen uiteraard de ontwikkelingen op dit punt. Wanneer er ontwikkelingen zijn, zullen wij hierover berichten op onze website.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.