Scroll Top
Impressie infomarkt (Demo)

Terugblik eerste onderwijscafé Balans on Tour

Tekst Chris Reinders

Met vier zogenoemde onderwijscafés die neerstrijken op verschillende locaties in het land, viert oudervereniging Balans haar vijfendertigste verjaardag. Balans on Tour is de welluidende titel van de ‘feesttrip’ in de komende maanden. Niet geheel toevallig was Bunnik afgelopen woensdagavond de eerste halteplaats: in het Utrechtse dorp is het hoofdkantoor van Balans gevestigd.

Linda Bremer uit Utrecht stelt zich bescheiden op achterin de zaal van zalencentrum Locatie 78. Ze is een van de circa vijftig bezoekers. Linda is er voor haar zoon, vertelt ze. ,,Hij heeft dyslexie. Dat maakt hem soms erg verdrietig en boos, omdat hij er ook mee gepest wordt. Hij zit in groep zes. We hebben enige begeleiding via de gemeente. De school doet echter niets. Ik ben continu het wiel aan het uitvinden. Voor de vakantie sprak ik erover met mijn buurvrouw. Zij is kinderpsycholoog en wees mij op het bestaan van Balans. Ik hoop hier vanavond verder te komen.”

‘’Ik ben continu het wiel aan het uitvinden.”

Linda Bremer

En die mogelijkheid biedt een keur aan organisaties en stichtingen die door Balans zijn uitgenodigd voor de zogenoemde informatiemarkt. Enigszins opgepropt hebben die zich aan weerszijden van de zaal geïnstalleerd. Met grote, vaak veelkleurige, banners geven ze blijk van hun aanwezigheid en welke expertise ze precies in huis hebben. Stapels folders, magazines, boeken en enkele gadgets bedekken de tafels waarachter de vertegenwoordigers van onder meer Ouders & Onderwijs, Mama Vita, Impuls & Woortblind en Dyslexie als kans (HOI Foundation), duidelijk herkenbaar door haar knalgele banner, hebben plaatsgenomen.

Presentatie Jojanneke van der Beek

De informatiemarkt volgt deze woensdagavond op een tweetal presentaties. Jojanneke van der Beek bespreekt in haar presentatie de gevolgen voor kinderen met dyslexie en dyscalculie. Faalangst, somberheid en een laag zelfbeeld zijn bij hen veel voorkomende problemen. Van der Beek is mede-auteur van het behandelprotocol Wegwijs in dyslexie en dyscalculie. In de prima te volgen uiteenzetting schets ze de problematiek en geeft ze raadgevingen en tips. Een van haar aanbevelingen is het programma Wegwijs: ‘Een training voor kinderen met dyslexie en/of dyscalculie in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs die, (mede) als gevolg van hun leerstoornis, psychosociale problemen ervaren. Het doel van de training is het leren omgaan met dyslexie en/of dyscalculie, en het verminderen van de bijkomende psychosociale problemen.’

‘Doel is het leren omgaan met dyslexie en/of dyscalculie.’

Uit: ‘Wegwijs met dyslexie of dyscalculie’

Presentatie 'passend onderwijs'

Na Van der Beek is ‘Passend Onderwijs en leerrecht’ het onderwerp in de duo-presentatie door Karin Kooreman en Carolien Pielage. Veel aandacht besteden ze aan het ontwikkelingsperspectief (OPP) in de ‘route naar passend onderwijs’. Ze benadrukken dat ouders instemmingsrecht hebben op het handelingsdeel van dat OPP, waarin staat welke hulp een school biedt aan een kind dat een ondersteuningsbehoefte heeft. ,, Maak daarover goede afspraken en leg die vast. En als je toch vastloopt, dan kun je terecht bij onder andere Ouders & Onderwijs, Centrum Onderwijs Mediation en de Balans Advieslijn,” zo wezen zij alvast vooruit naar de informatiemarkt.  

Over de sprekers:

Jojanneke van der Beek is orthopedagoog-generalist, docent orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, promovendus aan de Radboud Universiteit en medeauteur van de Rekenbelevingsschaal (RBS) en het behandelprotocol Wegwijs dyslexie en dyscalculie. 

Karin Kooreman heeft twee zoons die niet passen in het onderwijssysteem, met alle gevolgen van dien. Daarom heeft zij zich zelf verdiept in onderwijswetgeving en hoe je passend onderwijs georganiseerd krijgt. Carolien Pielage is moeder en ervaringsdeskundige op het gebied van passend onderwijs.

Volgende cafés

Op de informatiemarkt

Balans regio Utrecht, Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, Mama Vita, Kinderboekenschrijver met dyslexie Léon Biezeman, Metamama (ouderschapskunde), Het beelddenkende Brein, Nederlandse Vereniging voor Autisme, Centrum Onderwijs Mediation, IVIO afstandsonderwijs, Pie Academy, HOI Foundation, Wij kunnen meer, Ingrado (Landelijke vereniging voor leerplichtambtenaren), Impuls en Woortblind.

 

 

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.