Scroll Top

Vragen die wij vaak horen

  • Wat is Veilig Thuis?
  • Is Veilig Thuis Jeugdzorg?
  • Wat kan Veilig Thuis doen?
  • Wat kan ik doen?
  • Moet ik meewerken aan een Veilig Thuis melding?
  • (Hoe) kom ik van een melding af?

Wat is Veilig Thuis

Veilig Thuis is het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Zij geven advies en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling. En doen onderzoek bij vermoedens van Huiselijk Geweld en kinder- en ouderenmishandeling. Iedereen die zich zorgen maakt over de veiligheid van een kind, kan dat melden bij Veilig Thuis.

Focus op thuis

Vroeger bestonden er twee organisaties, het Steunpunt Huiselijk geweld, en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Deze zijn per 1 januari 2015 samengegaan. Dit zou eerst gebeuren onder de naam ‘Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, afgekort AMHK. Dit vond men te verwarrend en uiteindelijk is gekozen voor de naam ‘Veilig Thuis’. Bron: sociaalwerknederland.nl.  Mede hierdoor is de focus voor wat betreft onveilige situaties van kinderen, enorm op de thuissituatie komen te liggen. Hiervoor is veel aandacht in de media. Zie de links naar verschillende artikelen en uitzendingen onderaan deze pagina. Zie ook de recent verschenen adviezen van het RSJ (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming) ‘Advies Jeugdbescherming in de toekomst’.

Ouders met zorgen over een onveilige situatie voor hun kind buíten de thuissituatie, kunnen níet terecht bij Veilig Thuis. Daarom opende Balans hierover een meldpunt.

Bedreiging in de ontwikkeling?

Natuurlijk moeten kinderen die mishandeld, misbruikt en/of verwaarloosd worden, hulp krijgen. En is het goed dat er instanties zijn die zich daarmee bezighouden. Alleen zien we ook de trend dat steeds meer dingen worden gezien als een ‘bedreiging in de ontwikkeling’. En er steeds meer dingen worden aangezien als mogelijk signaal van kindermishandeling. Vanuit de overheid is er een enorme meldingsdrang.  Zie ook ons artikel hierover van 21 november 2019 ‘Zijn signalen altijd wel dat wat je ziet.

Ook horen we vaak van ouders dat een (dreiging met een) melding bij Veilig Thuis of aanmelding bij de Jeugdbeschermingstafel wordt ingezet om ouders een bepaalde richting op te dwingen. En zo hulpverlening en/of een onderwijsvoorziening te laten accepteren. Ook als zij daar niet achter staan omdat zij van mening zijn dat deze niet passend is voor hun kind. En ook als er dus géén sprake is van kindermishandeling.

Help, een Veilig Thuis melding

Een Veilig Thuis melding (ook wel ‘VT melding’) of de Jeugdbeschermingstafel, geeft ouders enorme stress. Stress die nog bóven op de zorgen en zorgtaken komt die zij al hebben voor hun kind. Wij staan ouders hierin daarom graag bij. Via de advieslijn luisteren we naar ze. En we geven tips en adviezen als we dat kunnen in die specifieke casus. We geven ook algemene tips.

Wat kan ik doen?

ZORG VOOR OVERZICHT

Maak je eigen dossier, compleet met onderzoeken en adviezen van deskundigen (indien van toepassing). Als je het overzicht kwijt bent geraakt, kan het handig zijn het volledige dossier op te vragen bij bijvoorbeeld school en andere instanties. Hier vind je een voorbeeldbrief voor het opvragen van dossiers bij school. Voor andere organisaties moet de je de brief aanpassen.

Voorbeeldbrief, hoe vraag ik een dossier op bij school.

Ook stichting SOS Jeugdzorg heeft verschillende voorbeeldbrieven en andere documenten om te downloaden.

BEWAAK JE PRIVACY

Het gebeurt regelmatig dat ouders er tijdens een gesprek achter komen dat er al uitgebreid over hun kind is gepraat met anderen. Zonder dat zij dat wisten en zonder dat zij daar toestemming voor hebben gegeven. Buiten dat dat in strijd is met de regels rondom privacy, voelt het niet prettig. Daarom raden we aan om van tevoren te laten weten dat er geen informatie over jezelf en/of je kind mag worden gedeeld, zonder jouw toestemming en/of bijzijn.

Lees meer over het delen van gegevens en privacy in ons artikel Do’s en don’ts informatie-uitwisseling ouders-school. (*Wij werken nog aan een pagina met deze informatie rondom Jeugdzorg).

DOEL VAN GESPREK EN WIE ZIJN ERBIJ?

Als je in gesprek gaat, zorg dan dat je van tevoren weet wat het doel van het gesprek is. Vraag een agenda op. Als die er niet is, stel er dan zelf een op. Vraag van tevoren wie er bij het gesprek zijn en met welk doel. Geef aan dat je in gesprek wilt, maar niet thuis. Spreek af op het kantoor van de medewerker van Veilig Thuis. Als Veilig Thuis hier niet mee akkoord gaat, vraag dan op welke wettelijke grond zij een inbreuk (menen te) mogen maken op artikel 12 van de grondwet (Huisrecht). 

NEEM EEN VERTROUWENSPERSOON MEE

Voor jezelf kan het fijn en verstandig zijn om een vertrouwenspersoon/buddy mee te nemen naar een gesprek. Zeker als je alleen gaat. Dit mag niet worden geweigerd.

VRAAG WAAR HET STAAT

Als tijdens het gesprek gezegd wordt dat er iets moet, of juist niet mag, vraag dan altijd of degene die dit zegt, wil uitleggen welke wettelijke basis er is voor die uitspraak. Vraag zelf ook veel in het gesprek. En probeer je niet te laten dwingen om dingen toe te zeggen waar je echt niet achter staat. Je kunt ter voorbereiding op een gesprek ook altijd even bellen met onze advieslijn om te sparren. Elke werkdag tussen 10 en 13 uur op 030-2255050. Buiten deze tijden kun je het contactformulier invullen.

NEEM GESPREKKEN OP

Wij raden aan elk (telefoon)gesprek op te nemen. Het zijn intensieve gesprekken, vaak met veel mensen, waardoor je sommige dingen die gezegd zijn misschien vergeet, of anders interpreteert. Opnemen mag ook zonder toestemming te vragen. Je mag de opname dan alleen niet delen. Zorg ook (zelf) dat er een goed verslag komt van wat er is besproken. Met andere woorden, maak je eigen dossier.

MAAK DUIDELIJKE AFSPRAKEN

Juist omdat het intensieve en soms ook emotionele gesprekken zijn, raden we aan om tijdens een gesprek geen toezeggingen te doen. Of ter plekke akkoord te gaan met een bepaald voorstel. Laat weten dat je er nog even rustig over wilt nadenken en jezelf wilt informeren. Maak wel afspraken over wie, op welk moment, waarop terugkomt en zorg (ook) zelf voor een goede verslaglegging.

MAAK EEN FAMILIEGROEPSPLAN

Een familiegroepsplan is een belangrijk instrument om zelf de regie te houden. Lees meer in de factsheet ‘Het familiegroepsplan’ van de VNG.

‘In de Jeugdwet is vastgelegd dat gemeenten (wijk-/buurtteams, CJG’s), jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen éérst aan gezinnen de gelegenheid bieden om een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren.’ Bron: AKJ, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Op de website van Per Saldo vind je een eenvoudig format om een familiegroepsplan te maken.

ZOEK CONTACT MET ANDERE OUDERS

Andere ouders die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt, kunnen elkaar steunen en adviseren. Bijvoorbeeld op Facebook zijn verschillende besloten groepen. Let wel op, hoewel de beheerders van deze groepen hun enorme best doen, is je privacy op het internet nooit gewaarborgd!

(Hoe) kom ik van een melding af

Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat de zaak zo snel mogelijk wordt afgesloten, als de onderliggende reden van de melding is niet passend onderwijs of niet de juiste beschikbare hulp. Dit soort trajecten kosten heel veel stress en energie. Energie die je nodig hebt voor je kind. Volg daarom bovenstaande adviezen op. In de hoop dat Veilig Thuis inziet dat er geen sprake is van een onveilige thuissituatie. 

Als de melding alleen maar betrekking heeft op niet passend onderwijs en/of zorg, kun je overwegen een klacht in te dienen tegen de professional die de melding heeft gedaan. Bij een hulverlener kan dit een tuchtklacht zijn, bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) bijvoorbeeld. Voor het doen van een (tucht)klacht, kun je hulp vragen bij het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg).

Lees: Op 7 mei 2021 heeft het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd uitspraak gedaan in een tuchtklacht, aangespannen door mr. Fleur Terpstra namens ouders van een hoogbegaafde jongere

Bij een onderwijsprofessional ben je aangewezen op de klachtenprocedure van de school, zolang de inspectie nog geen individuele klachten van ouders in behandeling neemt. 

Helaas blijft de melding bij Veilig Thuis jaren bewaard. Oók als blijkt dat er geen reden is voor zorg, of de melding überhaupt onterecht is gedaan. 

Meer zien en lezen

In september organiseerde Balans samen met andere organisaties, waaronder Ouders & Onderwijs, de conferentie ‘Bang voor Drang en Dwang’. Bekijk hier het indrukwekkende filmverslag van deze dag.

Artikel HP de Tijd, 22 februari 2021  ‘Wat niet pluis is, bepaalt iedereen zelf’

Uitzending De Hofbar, 11 januari 2021 ‘Opsporing kindermishandeling begint op heksenjacht te lijken’

Documentaire 2Doc, 7 juli 2021 ‘Goede Moeders’

Radio uitzending Argos, 12 december 2020 ‘Uithuisplaatsingen: ‘Luister naar ouders en kinderen’

Wat doen wij voor jou? Bekijk dit filmpje en word ook lid!

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.