Scroll Top
logo DCD Netwerk (Demo)

DCD Netwerk Nederland

Het DCD Netwerk Nederland is een netwerk van professionals uit de kinderrevalidatie, vertegenwoordigers van zorgverleners in de eerste lijn en van onderzoekers die zich bezighouden met kinderen met DCD, met als doel het uitwisselen van expertise en onderzoeksresultaten op het gebied van DCD binnen de revalidatie en paramedische behandeling.

Het DCD Netwerk Nederland bestaat uit een stuurgroep en drie werkgroepen voor revalidatieartsen, paramedici en gedragswetenschappers. De stuurgroep stimuleert beleidsontwikkeling op het gebied van DCD binnen de kinderrevalidatie en de eerste lijn en is gericht op consensusvorming m.b.t. diagnostiek en behandeling. Hiervoor worden o.a. beleidsconferenties georganiseerd. Balans, vereniging voor ouders, is in de stuurgroep vertegenwoordigd.

Missie

De missie van het DCD Netwerk Nederland is om onze visie uit te dragen inzake het diagnosticeren en behandelen van kinderen met DCD, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de klinische praktijk. De zorg voor het kind staat centraal en hierbij wordt groot belang gehecht aan ouderparticipatie, ketenzorg en het vergroten van de bekendheid van DCD bij zorgverleners.

Visie

De visie van het DCD Netwerk Nederland is dat de kwaliteit van de zorg voor kinderen met DCD verbeterd kan worden door:

  • Het toepassen van evidence based practice bij kinderen met DCD.
  • Het maken van landelijke afspraken rond het methodisch proces: diagnostiek, behandeling en evaluatie, met inbegrip van de onderwerpen ouderparticipatie en ketenzorg.
  • De daarbij horende instrumenten en benaderingswijzen te evalueren en waar nodig bij te stellen.
  • Het organiseren van beleidsconferenties en scholingen.
  • Het onderhouden van contacten met en informeren van belanghebbenden.

Regionale netwerken

Er zijn ook regionale netwerken DCD, die vind je op de pagina ‘Regionale netwerken DCD’.

Regionale netwerken

Lees hier ons hele dossier over DCD. Je kunt op werkdagen tussen 10.00 en 13.00 uur contact opnemen met onze advieslijn op 030-2255050, of ons contactformulier invullen. 

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.