Scroll Top
Privacy_afbeelding

Vervolg actie beschikkingsvrij werken en privacy rondom jeugdzorgaanvragen

In november 2023 verzocht de stichting ‘Recht Kinderen van de Staat’ de regering op te treden tegen de zogenoemde ‘beschikkingsvrije werkwijze’ van sommige gemeenten. Wat erop neerkomt dat gemeenten niet, zoals wettelijk verplicht, een schriftelijk besluit nemen op een verzoek om jeugdhulp of –zorg.

Minister onderneemt geen actie

In een kroonbrief aan de minister verzocht de stichting om vernietiging van de Verordening Jeugdhulp Maassluis 2023. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) liet hierop weten dat ‘Het beschikkingsvrij werken, waarbij een beschikking enkel wordt verstrekt op verzoek, in strijd is met de voorwaarden die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) stelt’. Aangezien de gemeente Maassluis heeft aangegeven het beleid te wijzigen, onderneemt de minister verder geen actie.

Problemen met naleven privacywetgeving

Echter bleek dat er in deze zelfde gemeente problemen zijn met het naleven van de privacywetgeving rond het aanvragen van jeugdzorg. In de beschikking en het hulpverleningsplan wordt namelijk onder andere aangegeven dat, met het ondertekenen van dit plan, toestemming wordt verleend voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens. Zonder dat duidelijk is of dit noodzakelijk is, om welke gegevens het precies gaat, wat er precies met deze gegevens gebeurt, met wie deze worden gedeeld en wie hier toegang toe hebben.

Balans steunt brief aan Colleges B&W

Daarom steunt Balans de brief hierover aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, samen met Jeugdhulp Voldoende Beschermd en het BVIKZ.

Lees hier de volledige brief.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.