Scroll Top
KML_LOGO (Demo)

Over stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (sKML)

Uit onderzoek van Willy de Heer is naar voren gekomen dat verstandelijk beperkte of zeer moeilijk lerende (zml) kinderen en hoogbegaafde of zeer makkelijk lerende (zmal) kinderen zich tot op zekere hoogte in een vergelijkbare situatie bevinden. De mogelijkheden van beide groepen komen niet overeen met de eisen en verwachtingen van de mensen in hun omgeving. 

Bij zml-leerlingen worden hun cognitieve, sociale en emotionele mogelijkheden overschat (overvraging) en bij zmal-leerlingen onderschat (ondervraging). Daarnaast kunnen zmal-leerlingen ook verwachtingen hebben van de mensen in hun omgeving waaraan deze niet of onvoldoende (kunnen) voldoen (incongruentie). Hierdoor kunnen beide groepen leerlingen eenzelfde soort leer- en gedragsproblemen gaan vertonen.

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) stelt zich ten doel om:

  • Wetenschappelijke kennis over zeer makkelijk en makkelijk lerenden en over het onderwijs dat aansluit bij hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen, te delen en breed te verspreiden;
  • Te bevorderen dat zeer makkelijk en makkelijk lerenden onderwijs wordt geboden dat aansluit bij hun leerbehoeften, waardoor hun persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens zo volledig mogelijk worden ontplooid (art. 29 lid 1a Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind).

De oprichting van KML is een uitwerking van een van de aanbevelingen uit het promotieonderzoek “Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs. Onderzoek naar het onderwijs van zeer makkelijk lerenden” van Willy de Heer.
link naar onderzoek

Over Willy de Heer

Het kenniscentrum is gestart door Willy de Heer. Zij is op 12 september 2017 gepromoveerd aan de Universiteit
Leiden, faculteit der Rechtsgeleerdheid. https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2017/08/onderwijs-voor-zeermakkelijk-lerende-kinderen.
Hoewel Willy is gepromoveerd aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid, vormen onderwijskunde en bestuurskunde belangrijke pijlers in haar proefschrift. Voorafgaand haar promotie heeft De Heer respectievelijk een hbo-verpleegkunde-opleiding
gevolgd, bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden en een pabo-opleiding afgerond. Op deze gebieden heeft zij tevens werkervaring opgedaan. Voor meer informatie over haar activiteiten wordt verwezen naar www.zeermakkelijk.nl .
Willy de Heer is voorzitter van de stichting.

Over Lydia Bosman

Lydia Bosman rondde diverse studies af, zoals bedrijfskunde en het conservatorium. Voor de scriptie van laatstgenoemde studie deed zij onderzoek naar neurobiologische en – psychologische aspecten en de invloed daarvan op piano-onderwijs. Haar loopbaan begon zij als communicatie- en marketingadviseur bij diverse organisaties in de publieke en private sector en was daarna onder andere oprichter en directeur van een impresariaat voor klassieke muziek en wereldmuziek. Momenteel werkt zij als interim manager in de publieke sector. Ook geeft zij daarnaast in haar eigen lespraktijk op kleine schaal pianoles aan zeer makkelijk lerenden. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid is zij al vele jaren actief als bestuurder van diverse stichtingen en verenigingen.
Zowel in haar lespraktijk als daarbuiten heeft Lydia ervaring opgedaan met en kennis opgedaan over onderwijs aan kinderen en volwassen die zeer makkelijk leren. Lydia zet zich op verschillende wijzen in om dit onderwijs te optimaliseren. Niet alleen voor de korte, maar ook voor de lange termijn.
Lydia Bosman is secretaris van de stichting.

Over Gery van Westbroek

Gery van Westbroek is voor zijn pensionering werkzaam geweest als (senior) financieel manager binnen verschillende grote overheidsorganisaties. Vanuit die functies heeft hij tevens leiding gegeven aan meerdere grootschalige reorganisaties en implementaties van financiële systemen. Op dit moment doet Gery verschillende betaalde en onbetaalde werkzaamheden.
Gery heeft opleidingen gevolgd op financieeleconomisch terrein, en hij heeft daarnaast diverse managementopleidingen gevolgd. Recent heeft Gery ook de universitaire master filosofie History and Philosophy of the Sciences cum laude afgerond aan de Universiteit Leiden.
In het verlengde van eigen ervaringen heeft Gery al vele jaren belangstelling voor de verschillende aspecten van hoogbegaafdheid en de persoonlijke ontwikkeling van hoogbegaafden.
Gery is secretaris en penningmeester van de stichting.

Beleidsplan & ANBI

Het Beleidsplan stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) 2020 –

2025 is hier te downloaden: 20200909-Beleidsplan-stichting-KML.pdf 

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door plaatsing op deze website.

Met ingang van 30 mei 2018 heeft de Belastingdienst de stichting de ANBI-status verleend.

Jaarverslag en -rekening stichting KML

Contactinformatie

Individuele en/of inhoudelijke vragen over hoogbegaafdheid in zijn algemeen kun je stellen aan de Advieslijn van Balans.
Voor samenwerking en/of wetenschappelijke informatie kun je contact opnemen met het bestuur van het Kenniscentrum:
[email protected]

Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden
Uhlenbeckkade 7
2313 EH Leiden
RSIN Nummer: 858843638

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.