Scroll Top
father (Demo)

Privacy een zaak van ouders?!

Argeloos bij een gesprek op school aankomen en dan ‘overvallen’ worden door 8 mensen aan tafel. Erachter komen dat de nieuwe school waar je je kind hebt aangemeld, gebeld heeft met de oude school. Scholen die vragen om een kopie van een volledig psychologisch onderzoeksverslag. Het jeugdteam dat laat weten dat het keukentafelgesprek écht bij jou thuis moet plaatsvinden. Een medewerker van de gemeente die, zonder jouw toestemming of medeweten, belt met de behandelend arts, huisarts of school om informatie op te vragen. Het gebeurt ouders regelmatig.

'Er mag ook niets meer'

Op 25 mei 2018 werd de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de AVG zou de privacywetgeving (beter) moeten worden geborgd. Het was destijds een hele ‘happening’. Bedrijven en organisaties waren in rep en roer. Gezegd werd, en wordt, dat er vanwege de AVG ‘niets meer mag’. Ten eerste is dat niet zo. Als er een grondslag is, mogen er nog steeds persoonsgegevens worden verwerkt. Ten tweede mocht er vanuit de wet bescherming persoonsgegevens óók al heel veel niet, wat wél gewoon gebeurde. Nog steeds, overigens. Het grootste verschil tussen de Wbp en de AVG is, dat er meer bekendheid is, en er meer toezicht en mogelijkheden tot handhaven zijn op deze privacywetgeving. Al gebeurt dat laatste maar sporadisch.

Hoe staat het nu, na vijf jaar AVG?

Als wij uitgaan van wat wij horen van onze achterban, is het niet best gesteld met de naleving van de privacywetgeving. Dit terwijl het recht op privacy een internationaal recht én een grondrecht is. En het onrechtmatig delen van (bijzondere) persoonsgegevens verstrekkende gevolgen kan hebben. Daarom lanceert Balans de campagne ‘Privacy, een zaak van ouders?!’. Deze campagne heeft verschillende onderdelen, namelijk het verspreiden van kennis en informatie, zorgen voor bewustwording, een onderzoek naar de stand van zaken én zorgen voor verbetering door middel van belangenbehartiging. Wat houdt dat precies in?

Informatie

In het tweede halfjaar van 2023 plaatsen we verschillende informatieve artikelen en blogs van (ervarings)deskundigen op onze website, in onze nieuwsbrief, in BalansMagazine en BalansKids 

Onderzoek

Na de zomervakantie zetten wij een enquête uit over privacy. Wij hopen dat veel ouders deze enquête zullen invullen, zodat wij goede informatie krijgen over hoe het gesteld is met de naleving van de privacywetgeving in jeugdhulp/ -zorg en onderwijs.

Belangenbehartiging

Met de resultaten uit de enquête, maken wij een rapport met conclusies en aanbevelingen. Hierover nemen wij contact op met pers en politiek en de betreffende ministeries, om zo te zorgen dat onze aanbevelingen ter harte worden genomen en er daadwerkelijk actie komt om de privacy van ouders en kinderen/jongeren beter te beschermen.

Bewustwording

Door dit alles, hopen wij dat het punt ‘privacy’ meer gaat leven in jeugdhulp/ -zorg en onderwijs. Dat ouders zich ervan bewust zijn dat het echt hun zaak is om te letten op de privacy van hun kind, en die van henzelf. En natuurlijk, dat bestuurders van organisaties en personeelsleden zich (meer) bewust zijn van de privacyregels, het belang daarvan en de impact die het kan hebben als hier onzorgvuldig of achteloos mee om wordt gegaan.

Houd Balans in de gaten

Houd Balans in de gaten

Volg ons op social media, of schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven, onze artikelen te lezen en straks de enquête in te vullen. Of nog beter, word lid, zodat je BalansMagazine ontvangt en bovendien de activiteiten van Balans steunt en zorgt dat wij door kunnen gaan met ons werk.

Oproep

Ben jij ouder of professional, en heb jij te maken gehad met privacyschending en/of doe je beroepsmatig iets rondom privacy? Wil je hierover vertellen in een blog, of ons helpen bij het maken van de artikelen? Of werk je bij een organisatie die ons met deze campagne zou willen en kunnen helpen? Stuur dan vrijblijvend een mailtje naar [email protected] o.v.v. ‘campagne privacy’.

Ook hebben wij altijd ruimte voor vrijwilligers die vragen van ouders aan de advieslijn kunnen beantwoorden, bijeenkomsten willen organiseren en nog veel meer. Er is genoeg te doen! Enthousiast geworden? Stuur dan vrijblijvend een mailtje naar [email protected] of vul het contactformulier in.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.