Scroll Top
rijksoverheid (Demo)

Nieuwe handreiking ‘Helderheid rond passend onderwijs’; waar moeten ouders toestemming voor geven

Het ministerie van onderwijs maakte een nieuwe handreiking: Helderheid rondpassend-onderwijs. Hierin staat een overzicht van belangrijke informatie over passend onderwijs en ondersteuning aan leerlingen. De handreiking is bedoeld voor leraren maar geeft zeker ook voor ouders veel bruikbare informatie over de afspraken en regels rondom passend onderwijs en hoe je dit in de praktijk kunt organiseren.  

Onvolledige informatie over wanneer toestemming nodig is van ouders

Helaas staat er in de brochure op het gebied van het samenwerken met ouders en specifiek het toestemming geven voor bijvoorbeeld een onderzoek of observatie onvolledige informatie. Balans heeft dit al aan OC&W laten weten. Maar helaas kon dit niet meer aangepast worden. Juist omdat we bij onze advieslijn over dit punt veel vragen krijgen, willen we hieronder toelichten wat de AVG-wetgeving hierover zegt. En toelichten waarom de handreiking van OC&W op dit punt onvolledige informatie geeft.

In de handreiking staat op pagina 32 het volgende:

‘Ouders zijn altijd op de hoogte van de stappen die de school in het onderzoek zet. Voor psychologisch onderzoek moeten de ouders toestemming geven. Zij ontvangen als eerste de uitkomsten en beslissen zelf wat zij willen delen met de school. Het is belangrijk om hier samen duidelijke afspraken over te maken, op een gelijkwaardige manier.’

Toestemming van ouders voor onderzoek door alle deskundigen en voor observatie in de klas

Deze informatie klopt, maar is wel onvolledig. Niet alleen voor psychologisch onderzoek, maar ook voor andere onderzoeken aangevraagd door de school, is altijd te toestemming van ouders nodig. Ouders horen als eerste de uitkomsten te vontvangen. En beslissen zelf wat zij willen delen met de school. Ouders kunnen er, bijvoorbeeld omdat er privé-informatie in het verslag staat, voor kiezen om alleen de samenvatting en conclusies te delen. Toestemming is ook nodig wanneer een deskundige komt om een kind te observeren in de klas. Ook is altijd toestemming van ouders nodig, voor de deskundige informatie over hun kind mag bespreken met de school, bijvoorbeeld in een multidisciplinair overleg.

Samenwerken op een gelijkwaardige manier

Natuurlijk is het wel belangrijk en in het belang van je kind om als ouders en school goed samen te werken op een gelijkwaardige manier en samen duidelijke afspraken te maken. Ouders en school hebben elkaar nodig.  Zeker als een kind hulp of ondersteuning nodig heeft. Als ouder ken je je eigen kind goed. En zie je hoe het met jouw kind buiten school gaat. De school ziet hoe je kind in de klas is en heeft veel kennis van onderwijs.

Vragen?

Heb je vragen over passend onderwijs en toestemming van ouders? Neem dan contact op met de advieslijn van Balans.

Bekijk hier waarom!

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.