Scroll Top

Informatiemateriaal

Folders

Balans folder DCD

De folder over DCD geeft korte informatie over motorische onhandigheid (DCD) bij kinderen. Lees ook ons hele dossier DCD op onze website.

Balans Folder Dyslexie

De folder dyslexie geeft korte uitleg over ernstige lees- en spellingsproblemen bij kinderen. Lees ook ons hele dossier dyslexie op onze website.

Balans Folder ADHD

De folder ADHD geeft uitleg over concentratiestoornissen bij kinderen. Lees ook ons hele dossier ADHD op onze website.

Balans Folder Hoogbegaafdheid

De folder hoogbegaafdheid geeft korte uitleg over hoogbegaafdheid bij kinderen. Lees ook ons hele dossier hoogbegaafdheid op onze website.

Balans Folder (School) Trauma

De folder (school)trauma geeft korte uitleg over (school)trauma en de invloed van een heftige gebeurtenis of een onveilige (school)omgeving. Lees ook ons hele dossier (school)trauma op onze website.

Balans Folder Dyscalculie

De folder dyscalculie geeft korte uitleg over hardnekkige rekenproblemen bij kinderen. Lees ook ons hele dossier dyscalculie op onze website.

Balans Folder Autisme

De folder Autisme geeft korte uitleg over autisme bij kinderen. Lees ook ons hele dossier Autisme op onze website.

Balans Folder ODD

De folder ODD en CD geeft korte uitleg over agressieve gedragsstoornissen bij kinderen. Lees ook ons hele dossier ODD/CD op onze website.

Balans Folder Selectief Mutisme

De folder selectief mutisme geeft korte uitleg over kinderen die wel kunnen praten, maar dat niet altijd doen. Lees ook ons hele dossier selectief mutisme op onze website.

Balans Folder Executieve Functies

De folder Executieve functies geeft korte uitleg over problemen met executieve functies bij kinderen.

Algemene flyer Balans

Flyer met korte informatie over wat Balans te bieden heeft.

Leidraden dyslexie voor ouders

Deze leidraden voor ouders zijn ontwikkeld door Oudervereniging Balans, in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. U vindt hier PDF-bestanden van de leidraden zoals ze ook zijn verschenen in gedrukte vorm. Daarnaast van beide leidraden ook een printvriendelijke versie.

Deze folder is een korte samenvatting van de Leidraad leesproblemen of dyslexie op de basisschool. De volledige leidraad is hierboven te downloaden.

Deze folder is een korte samenvatting van de Leidraad leesproblemen of dyslexie op de middelbare school. De volledige leidraad is hierboven te downloaden.

Uitleg passend onderwijs voor leerlingen en ouders

Wat moet je weten over passend onderwijs?

Heeft jouw kind extra hulp of ondersteuning nodig op school? Dan is het belangrijk dat je ook als ouder goed geïnformeerd bent. Zodat je weet wat zorgplicht is, basisondersteuning en extra ondersteuning en wanneer er een ontwikkelingsperspectief moet worden gemaakt en wat daarin hoort te staan.  Zo kun je samen met de school passende ondersteuning regelen voor jouw kind.

Balans heeft in samenwerking met het Ministerie van OCW brochures en filmpjes gemaakt over passend onderwijs. De brochures en filmpjes zijn er in meerdere talen.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen of wil je sparren. Neem dan contact op met de advieslijn van Balans

Video

Bekijk hier de uitleg video’s over passend onderwijs voor ouders en voor leerlingen

Spreekbeurtboekjes

Voor kinderen heeft Balans spreekbeurtboekjes uitgebracht over dyslexie en dyscalculie, ADHD & ADD, DCD en autisme spectrum stoornissen (ASS). Deze zijn hieronder te downloaden als PDF-bestand.

Spreekbeurtboekje dyslexie en dyscalculie
Spreekbeurtboekje ADHD
Spreekbeurtboekje DCD
Spreekbeurtboekje ASS

Speciaal voor de DCD-dag werd er door Maya Lievegoed een DCD-lied geschreven: Superanders – Het is DCD! met Jantien & Sarah. Het werd tijdens de show een aantal keer gespeeld en gezongen. Het lied is te vinden op Youtube zodat kinderen het kunnen gebruiken bijvoorbeeld om te laten horen tijdens een spreekbeurt over DCD op school. Extra speciaal!

In het lied zit een saxofoonsolo. Die is gespeeld door Sarah Eggink die DCD heeft. En tijdens de show speelde zij de solo live op haar saxofoon mee.

ARFID informatie folders

Folder hoe om te gaan met ARFID in de klas?

ARFID paspoort tot 10 jaar

voor kinderen tot 10 jaar. Om duidelijk te maken aan de omgeving wat een kind met ARFID nodig heeft en hierover samen in gesprek te gaan.
ARFID paspoort voor kinderen vanaf 10 jaar
ARFID paspoort voor kinderen vanaf 10 jaar. Om duidelijk te maken aan de omgeving wat een kind met ARFID nodig heeft en hierover samen in gesprek te gaan.
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.