Scroll Top
Privacy - een zaak van ouders (Demo)

Enquêtes privacy in het onderwijs en bij het aanvragen van jeugdhulp/jeugdzorg

Argeloos bij een gesprek op school aankomen en dan ‘overvallen’ worden door 8 mensen aan tafel. Erachter komen dat de nieuwe school waar je je kind hebt aangemeld, met de oude school over jouw kind heeft gesproken. Scholen of gemeenten die vragen om een kopie van een volledig psychologisch onderzoeksverslag. Gemeenten die bij een (evaluatie-)gesprek met hulpverlening willen zijn. Dit soort signalen krijgt Balans regelmatig van ouders. Dit terwijl het recht op privacy een internationaal recht én een grondrecht is. En het onrechtmatig verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens verstrekkende gevolgen kan hebben.

Onderzoek naar de stand van zaken na 5 jaar AVG

Wij zijn benieuwd hoe het, vijf jaar na de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is gesteld met de naleving van de AVG in het onderwijs. En bij het aanvragen van jeugdhulp/jeugdzorg bij de gemeente. Dit onderzoeken wij met twee enquêtes. In de enquêtes stellen we vragen over specifieke onderdelen van de AVG, namelijk: de noodzakelijkheid van het verwerken van persoonsgegevens, de eisen rondom het vragen om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens, het recht (de grondslag) om deze te mogen verwerken, het principe dat een organisatie moet streven naar het verwerken van zo min mogelijk persoonsgegevens (dataminimalisatie), het verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, tenzij er een wettelijke uitzondering is, en het recht op inzage in gegevens.

Hieronder staan de links naar de  enquêtes. Vul jij ze ook in? 

Rapport met conclusies en aanbevelingen

De gegevens uit de enquêtes gebruiken we om een rapport met conclusies en aanbevelingen op te stellen. Dit rapport delen wij met de pers en politiek en de betreffende ministeries en betrokken instanties.

Links naar enquêtes

 

Je kunt de enquêtes meerdere keren invullen, voor verschillende kinderen, scholen en verschillende aanvragen voor Jeugdhulp/Jeugdzorg bij de gemeente of verschillende situaties over privacy. Ook positieve verhalen horen wij graag.

Vul jij de enquêtes ook in? En wil je de links naar de enquêtes ook delen in je netwerk?

Privacy, een zaak van ouders?!

De enquêtes zijn een onderdeel van onze campagne ‘Privacy, een zaak van ouders?!’. Met onder meer informatieve artikelen, een webinar en belangenbehartiging. Wil je meer weten over de privacyrechten van jou en je kind?

Lees dan de artikelen in ons dossier ‘Privacy‘. 

Houd onze website in de gaten en volg ons op social media voor meer nieuws en informatie over privacy.

Heb jij vragen over (privacy in) jeugdhulp, -zorg of onderwijs?

Heb jij vragen over de privacy van je kind of die van jezelf? Of over jeugdhulp, -zorg of onderwijs voor jouw kind? Bel dan eens met onze advieslijn. Daar kom je in contact met ervaringsdeskundige ouders die vrijwillig andere ouders helpen met hun kennis en ervaring. Met tips en adviezen, maar ook met een luisterend oor, begrip en (h)erkenning. Wil je Balans steunen? Word dan (steun)lid, of doe een donatie! Ieder bedrag is welkom. Wil je ons helpen? Word dan ook vrijwilliger!

Balans, vereniging voor ouders! Wat doen wij voor jou?

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.