Scroll Top
Klaslokaal leeg (Demo)

De Eerste Kamer wil toegang tot en gelijke behandeling in het onderwijs verbeteren

'Discriminatie van kinderen met een beperking tot het basisonderwijs'

‘Binnen het systeem van passend onderwijs zijn er kinderen met een beperking die niet of met moeite toegang krijgen tot het (speciaal en regulier) basisonderwijs. Zichtbare gevolgen hiervan zijn de toename van het aantal kinderen die vrijgesteld zijn van de leerplicht en de stijgende instroom in het speciaal onderwijs. Kinderen met een beperking komen thuis te zitten of kunnen niet naar een reguliere school in hun eigen omgeving.’

'Discriminatie binnen de leeromgeving van het hoger onderwijs'

‘In het hoger onderwijs bestaan grote verschillen in het rendement en studiesucces tussen verschillende groepen studenten. Met name studenten met een migratieachtergrond behalen vaker slechtere resultaten. Ook ervaren zij soms discriminatoire bejegening. In dit deel van het onderzoek kijken we naar het vraagstuk hoe de leeromgeving op hogescholen en universiteiten ‘discriminatievrij’ kan worden voor álle studenten (m.b.t. de grond ‘afkomst’). ‘

Discriminatie van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften

Het bovenstaande staat op de website van de Eerste Kamer. Balans weet echter dat er in het onderwijs ook gediscrimineerd wordt als het gaat om kinderen of jongeren met specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoeften. Zij worden vaak al geweigerd bij aanmelding. Of tijdens hun schoolcarrière op enig moment verwezen naar speciaal onderwijs. En meestal zonder dat onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om die aanpassingen te doen, die het mogelijk maken voor een kind of jongere om in de eigen buurt daadwerkelijke passend onderwijs te krijgen. 

Als het over het onderwijs gaat, wordt maar zelden gesproken over deze vorm van discriminatie.

Vertel het de Eerste Kamer!

Nu vraagt de Eerste Kamer om mee te denken over hoe de toegang tot het onderwijs kan worden verbeterd en wat daarvoor nodig is.  En wat er nodig is om gelijke behandeling binnen de opleidingen van hoger onderwijsinstellingen te bevorderen. 

Een mooie kans om ook dit onderwerp bij de  Eerste Kamer onder de aandacht te brengen. Via deze link kun je je reactie versturen naar de Parlementaire onderzoekscommissie  effectiviteit antidiscriminatiewetgeving. 

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.