Scroll Top
staatsexamen-397x181 (Demo)

Herkansen Staatsexamens

Tot januari vier keer kans voor staatsexamenkandidaten om een diploma te halen.
Nog steeds geen herkansing voor leerlingen die opgaan voor certificaten.

Spoeddebat in Tweede Kamer

Vandaag was er in de Tweede Kamer een spoeddebat over de staatsexamens. Het debat was aangevraagd door D66 en het CDA, omdat onderwijsminister Arie Slob hun eerder ingediende motie over de staatsexamens in een brief onuitvoerbaar had verklaard.

Volwaardig diploma

In de motie die was ingediend door Rog en Van Meenen werd gevraagd om voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) leerlingen de gedurende het jaar gemaakte toetsen te laten gelden als examen.

Vandaag, 13 mei, tijdens het debat werd dit niet meer zo specifiek gevraagd. De Kamerleden vroegen nu vooral om zeer vergaande maatwerkoplossingen om deze groep veelal kwetsbare leerlingen een eerlijke kans op het behalen van een certificaat of diploma te geven. Maar wel een volwaardig diploma of certificaat.

Dat gaan voor een volwaardig diploma of certificaat juicht Balans toe. De vso leerlingen en ook de leerlingen die zich met thuisonderwijs hebben voorbereid op het examen willen toekomstperspectief. En net als alle andere eindexamenleerlingen hun diploma ‘verdienen’.

Vierde herkansing

Tijdens het debat vandaag benadrukte minister Slob, dat de maatwerkmogelijkheden ook gelden voor deze kandidaten. Dus ook voor de kandidaten die thuisonderwijs volgen. Ook deed hij een aantal toezeggingen.

Een extra vierde herkansingsmogelijkheid voor leerlingen die opgaan voor een diploma bijvoorbeeld. Dit geeft kandidaten meer tijd om zich goed voor te bereiden op het examen. Wat door het afstandsonderwijs door de coronacrisis lastiger is geweest. De vierde herkansingsmogelijkheid is dan uiterlijk in januari. Daarbij deed de minister de toezegging dat deze kandidaten in september, in afwachting van de resultaten van de herkansing, wel al aan hun vervolgopleiding mogen beginnen.

Geen digitaal mondeling examen

Ondanks verzoeken van Kamerleden bleef de Minister erbij dat herkansingen voor leerlingen die opgaan voor certificaten,  en dus geen kans hebben op een diploma, niet realiseerbaar zijn. Balans had een herkansing voor iedereen zeker gezien de bijzondere omstandigheden rechtvaardig gevonden.

Het college-examen bestaat voor de meeste vakken alleen uit een mondeling examen. Dit vinden veel kandidaten extra stressvol. Balans had een mondeling examen digitaal afnemen, bijvoorbeeld via videobellen, een goede maatwerkmogelijkheid gevonden.

Informatiepunt

Wel komt er zo snel mogelijk een informatiepunt waar eindexamenkandidaten en ouders terecht kunnen met al hun vragen en zorgen. Ook over maatwerkmogelijkheden. Al eerder heeft de Minister toezeggingen gedaan over mogelijkheden van maatwerkmogelijkheden.

Voorbeelden van maatwerkmogelijkheden:

  • Zo mogen leerlingen die moeite hebben met verbale communicatie, antwoorden tijdens de mondelinge examens op papier of een laptop schrijven;
  • Andere mogelijkheden voor maatwerk zijn een langere introductie om te helpen de leerling meer op het gemak te stellen.;
  • Of bijvoorbeeld de aanwezigheid van de eigen docent of mentor bij het examen. Voor leerlingen die niet verbonden zijn aan een school kan dit een vertrouwenspersoon zijn.

Over de rol van de aanwezige docent of mentor geeft minister Slob in zijn brief nog een toelichting. ‘In de gevallen waar de docent aanwezig is, mag de docent de vraag die de examinator stelt herhalen, zodat de leerling de vraag gesteld krijgt door een vertrouwd persoon en ook zijn antwoord kan richten aan de eigen docent. Ik denk dat dit een belangrijke stress-verlagende bijdrage kan leveren aan een meer ontspannen examenafname voor die leerlingen die het echt nodig hebben.’

Helaas is er nog steeds geen toezegging voor een feestelijk (vlag) moment om de geslaagde staatsexamenkandidaten ook in het zonnetje te zetten met hun prestaties.

Hier zal Balans de Minister nogmaals om vragen. De college-examens voor staatsexamenkandidaten beginnen op 25 mei.

Balans wenst iedereen alvast heel veel succes!

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.