Scroll Top
Hofvijver Den Haag

Eerste onderwijsdebat van nieuwe Minister over eindexamens en staatsexamens

Al voor het debat had Minister Wiersma besloten dat ook dit jaar de duimregeling zou gaan gelden. Met deze regeling mogen eindexamenkandidaten het cijfer van een vak (geen Nederlands of ander kernvak) niet mee laten tellen voor het behalen van een diploma. Oftewel de duim erop leggen. Het cijfer komt wel op de cijferlijst te staan. Er was wat onduidelijkheid over. Maar de duimregeling geldt ook voor de staatsexamenkandidaten die dit jaar een diploma kunnen halen.

Duimregeling

Waarom de Minister ook dit jaar weer tot de duimregeling heeft besloten, beargumenteerde hij tijdens het debat. De signalen van motivatie- en mentale problemen hebben daarbij voor de Minister zwaar gewogen. Hij wil leerlingen net een extra steuntje geven zodat zij de stap naar hun toekomst  kunnen  maken. De minister gaf ook aan de regeling niet ideaal te vinden en hij beseft dat dat de duimregeling ook effect kan hebben op de inspanning van eindexamenleerlingen voor een examen. Hij geeft aan erop te vertrouwen dat leerlingen niet op een negatieve manier gebruik zullen maken van de regeling. Voor eindexamenleerling had hij de boodschap niet te enthousiast gebruik te maken van de duimregeling. ‘Denk aan wat nodig is voor je vervolgopleiding. Zie de duimregeling als een positieve motivatie’.

Staatsexamens

Verder waren er tijdens het debat veel vragen over de staatsexamens. Het College voor toetsen en Examens (CvtE), zo gaf de voorganger van Minister Wiersma in een Kamerbrief aan, loopt tegen grenzen in de uitvoering aan. Herkansingen mogelijk maken voor deelcertificaatleerlingen is daarom ondanks herhaalde verzoeken van de Tweede Kamer ook dit jaar niet mogelijk. Alleen diplomakandidaten hebben net als de reguliere eindexamenkandidaten een extra herkansingsmogelijkheid en kunnen de duimregeling gebruiken.  

De Tweede Kamer nam niet zomaar genoegen met alleen toezeggingen en verbetering voor de toekomst bij de staatsexamens. ‘Is er wel breed genoeg gezocht naar de extra examinatoren? Heeft OCW naast het CvtE ook inspanningen verricht om genoeg examinatoren te vinden? En zijn andere oplossingen zoals de taken van de 2de persoon bij het eindexamen laten uitvoeren door de eigen docent bij vso-leerlingen onderzocht?’

Nieuw debat halverwege februari

De Minister heeft nu met de Tweede Kamer afgesproken dat er voor 21 februari een nieuw debat komt over de staatsexamens. En dat het CvtE en andere betrokkenen vooraf uitgenodigd zullen worden voor een toelichting op de knelpunten om de kamer goed te informeren. Met daarbij wel de toelichting van Minister Wiersma dat hij geen verwachtingen wil creëren die niet waar te maken zijn.

Lobby staatsexamens

Balans heeft vóór het debat, samen met Ouders & Onderwijs, informatie over een aantal knelpunten en signalen die wij zien bij de staatsexamens naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook hebben wij regelmatig overleg hierover met het CvtE. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Houdt de website en socials in de gaten voor het laatste nieuws.

Lees op de site van Ouders & Onderwijs alle aanpassingen voor de centrale examens.  

Balans vraagt al langer aandacht voor de omstandigheden rondom de staatsexamens. Lees er hier meer over.

Hier zie je wat we voor je doen, en waarom je lid zou moeten worden ↓

Volg Balans op social media!

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.