Scroll Top
klaslokaal-397x181 (Demo)

Aandachtspunten van ouderorganisaties voor het regeerakkoord

Balans stuurde samen met 7 andere ouderorganisaties, waaronder Ouders & Onderwijs een brief naar de informateur. In de brief staan aandachtspunten voor het onderwijs die wij belangrijk vinden om de komende kabinetsperiode te realiseren.

Als ouderorganisaties zien we dat er de komende jaren veel nodig is om de basis voor goed onderwijs op orde te krijgen. Aanpassingen in wet- en regelgeving en investeringen zijn daarvoor noodzakelijk. In deze brief doen we voorstellen om ons onderwijs te verbeteren. Denk aan kleinere klassen, het regelen van leerrecht in de wet, kansrijk onderwijs voor ieder kind en het verbeteren van de rechtspositie van ouders.

In dit factsheet hebben we al onze speerpunten nog eens kernachtig samengevat.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.