Scroll Top
Thuiszitters-NPO-397x181 (Demo)

Middelen Nationaal Programma (NPO) onderwijs ook voor thuiszitters?

Samen met Ouders & Onderwijs heeft Balans zich ingezet om (een deel van) de middelen vanuit het NPO ook beschikbaar te maken voor thuiszitters.

Deze groep kinderen en jongeren heeft immers al veel langer dan alleen tijdens de Coronaperiode geen of minder toegang tot onderwijs. Waar tijdens de lockdown de scholen binnen no-time bleken te kunnen overschakelen naar afstandsonderwijs, was dit voor thuiszitters jarenlang niet mogelijk. Wij waren dus heel opgetogen dat ook de groep thuiszitters, na onze gezamenlijke lobby en de inzet van diverse Kamerleden, expliciet zijn meegenomen in dit plan. Thuiszitters die zijn ingeschreven op een school zijn opgenomen in de menukaart van het NPO.

Plan minister Slob

Maar, gisteren kwam ons de Kamerbrief van demissionair minister Arie Slob van 20 juli 2021 onder ogen. Waarin hij, tijdens het Kamerreces en terwijl Nederland vakantie viert met een ‘plan’ komt hoe deze gelden zouden moeten worden aangewend voor thuiszitters die niet staan ingeschreven bij een school en voor kinderen die een vrijstelling van de leerplichtwet hebben op grond van artikel 5 onder a.

Het plan van de Minister is dat in de vakantieperiode een drietal organisaties (Gedragswerk, Ingrado en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd) een plan gaan ontwikkelen. Deze organisaties moeten kinderen stap voor stap weer in verbinding met het onderwijs brengen. Er moet gezocht gaan worden naar de meest passende ontwikkelplek. Daarbij wordt aangesloten bij gemeenten die nu vaak al onderwijszorgarrangementen voor thuiszitters aanbieden. Leerplichtambtenaren gaan getraind worden in het voeren van gesprekken met ouders van thuiszitters en de jongeren zelf. En er moet monitoring gaan plaats vinden.

Een heel ander voorstel dan de voorkeur die de Kamer in het Debat van 7 juni mede naar aanleiding van onze lobby heeft uitgesproken. Dat was namelijk; het scholen eenmalig extra geld geven wanneer zij een thuiszitter inschrijven. En hem/haar onderwijs in de klas met extra begeleiding en/of online aanbieden.

Vraagtekens

Wij hebben onze vraagtekens bij het plan van de minister. Het plan van de Minister is kort door de bocht, meer regionale initiatieven voor thuiszitters die vooral gericht zijn op het terugplaatsen van thuiszitters op een school. De door de Minister benaderde drie organisaties hebben volgens ons hierin al ruime tijd een taak en zijn hiervoor voorzien van middelen. We weten ook dat de initiatieven voor een grote groep thuiszitters niet passend of succesvol is, als we kijken naar de ontwikkelkansen voor deze kinderen. Dat is een van de redenen dat wij kritisch richting de keuze van de minister om deze instanties op dit punt extra in te zetten vanuit de NPO middelen.

Bovendien staat in de Kamerbrief een opmerking over thuiszitters die wel staan ingeschreven bij een school: ‘Thuiszitters zijn nu benoemd in het stappenplan bij scholen en in de menukaart (lees stappenplan en menukaart NPO) is expliciet aandacht voor het vergroten van aanwezigheid op de school.’ Dit baart ons zorgen. Het is goed dat eraan wordt gewerkt dat thuiszitters (weer) worden ingeschreven op een school, omdat daarmee vanuit het onderwijs weer een zorgplicht ontstaat waardoor kinderen (weer verder) tot ontwikkeling kunnen komen. Daarbij hoort de ontwikkelkans van het kind centraal te staan. Het weer naar school gaan hoort daarbij geen doel te zijn. Kinderen en jongeren die misschien wel een schooltrauma hebben, of andere redenen waardoor zij een school (nog) niet kunnen bezoeken, moeten niet gepusht en gedwongen worden tot aanwezigheid op school.

Graag jullie mening!

Balans gaat, ondanks het reces en de vakantietijd waarin deze Kamerbrief is verschenen, reageren op deze brief.  Daarom willen wij graag jullie mening. Willen jullie, ouders van kinderen met extra en andere leerbehoeften en ondersteuningsvragen en misschien wel thuiszitters, ons laten weten wat er naar jullie mening, en naar de mening van jullie kinderen, wél zou moeten gebeuren met het voor thuiszitters vrijgemaakte bedrag? We willen snel met een reactie komen. Daarom vragen we jullie om snel te reageren. Dit kan door dit formulier in te vullen.

Vast heel erg bedankt voor jullie reacties.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.