Scroll Top
Wat moet je als ouder weten over het (Demo)

Wat moet je als ouder weten over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)?

De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor kinderen en jongeren. Denk bijvoorbeeld aan leerachterstanden die zijn ontstaan door de sluiting van scholen of sociaal- emotionele problemen. Minister Slob heeft daarom laten weten de komende tweeënhalf jaar 8,5 miljard extra te besteden aan het onderwijs door middel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Er is ook een website met informatie over het NPO: https://www.nponderwijs.nl/

Wat moet je als ouder weten over het NPO?

  • Alle scholen gaan van iedere leerling inventariseren hoe het kind er voor staat. Vervolgens nodigen de scholen alle ouders en jouw kind uit voor een gesprek. De leerontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling en het welbevinden van je kind worden besproken. En wat de beste aanpak is voor het vervolg. Op de website van het NPO komt binnenkort een gesprekswijzer met voorbeeldvragen die gebruikt kan worden om het gesprek voor te bereiden.
  • Scholen gaan kinderen extra ondersteuning bieden met geld uit het NPO. Hiervoor maakt iedere school een eigen schoolplan. Bij het maken van dit plan moet de medezeggenschapsraad om advies worden gevraagd. Er is een menukaart ontwikkeld met mogelijkheden voor extra ondersteuning die gedaan mogen worden met het geld uit het NPO. Denk bijvoorbeeld aan extra hulp voor het werken aan achterstanden bij lezen, spelling of rekenen. Maar ook hulp bij faalangst of hulp bij het ontwikkelen van een betere motoriek.

Thuiszitters en het NPO

Ook kinderen die (tijdelijk) niet naar school gaan of niet meer staan ingeschreven bij een school, kunnen gebruik maken van het NPO en het bijbehorende budget. Dit staat in deze brief die onderwijsminister Slob naar alle gemeenten heeft gestuurd.

  • Ouders van kinderen die niet naar school gaan maar wel staan ingeschreven bij een school kunnen contact opnemen voor een gesprek over ondersteuning voor hun kind met de school waar het kind staat ingeschreven.
  • Staat je kind niet ingeschreven bij een school, dan kun je als ouders contact opnemen met jouw gemeente of het samenwerkingsverband in jouw regio.

Vragen?

Heb je vragen over het NPO. Of is jouw kind thuiszitter en zijn er vragen of problemen met het gebruik maken van het NPO?

Bel dan met BalansAdvies! Elke maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur op telnr. 030-2255050. Of stel je vraag 24/7 via het contactformulier.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.