Scroll Top
webinar omgaan met onzekerheid en faalangst bij dyslexie en dyscalculie (Demo)

Digitale schoolboeken lang niet altijd leverbaar

Goed onderwijs en de daarvoor benodigde leermiddelen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht waar je vandaan komt en wat voor belemmeringen je ook hebt. Toch horen we regelmatig van ouders en andere betrokkenen bij het onderwijs aan kinderen met leesproblemen en dyslexie dat de digitale boeken lang niet altijd beschikbaar zijn.

In februari 2022 is door daarom door Balans en Dyslexie Centraal een korte enquête uitgezet over digitale aangepaste schoolboeken. De resultaten laten zien dat er dringend verbetering nodig is in de toegang tot digitaal lesmateriaal. Slechts 14% van de deelnemers aan de enquête geeft aan dat alle benodigde digitale boeken leverbaar zijn. Bijna de helft geeft aan dat maar een deel van de boeken digitaal te verkrijgen is. Met dit rapport, wat inmiddels al gedeeld is met het Ministerie van Onderwijs, willen we deze noodzaak op het nemen van maatregelen die de toegankelijkheid en beschikbaarheid van digitale leermiddelen kunnen helpen vergroten.

De opvallendste resultaten:

Driekwart van de respondenten heeft ingevuld dat zij digitale aangepaste schoolboeken nodig hebben voor een leerling uit het voortgezet onderwijs. De meeste respondenten geven aan dat digitale aangepaste boeken door Dedicon worden geleverd (64%). In de overige gevallen wordt aangegeven dat de uitgever (10%) of de school (16%) zelf zorgt voor een digitaal bestand van het lesboek. Op de vraag of alle benodigde digitale aangepaste schoolboeken ook daadwerkelijk leverbaar zijn, geeft bijna de helft van de respondenten aan dat maar een deel leverbaar is, en 10% geeft aan dat deze helemaal niet leverbaar zijn. Slechts 14% geeft aan dat wel alle benodigde digitale boeken leverbaar zijn. Op de vraag wat respondenten hebben gedaan om de boeken die niet leverbaar zijn toch te krijgen, antwoordt 40% dat zij hierover overlegd hebben met school, 36% heeft contact opgenomen met Dedicon en 21% met de uitgever van het boek. Van alle respondenten geeft 37% aan dat het om meer dan vier vakken gaat waarvoor digitale aangepaste lesboeken niet beschikbaar zijn.

Lees hier het volledige rapport

Kamervragen over toegankelijkheid van leermiddelen

Onlangs zijn er, onder andere door VVD-Kamerlid Paul ook Kamervragen gesteld over digitaal toegankelijk lesmateriaal. Deze vragen waren vooral gericht op leerlingen met een visuele beperking. We zullen OCW er uiteraard op wijzen dat digitaal lesmateriaal ook nodig is voor andere groepen leerlingen zoals leerlingen met dyslexie.

Lees hier de antwoorden op Kamervragen over de toegankelijkheid van leermiddelen voor kinderen met een visuele beperking

Vragen over dyslexie?

Lees ons hele dossier over dyslexie, of bel onze advieslijn.

Of word lid! Bekijk hier de voordelen .

Word lid van Balans en ontvang 4x per jaar BalansMagazine. Ook mag je dan gratis of met korting naar onze bijeenkomsten en webinars. Bekijk hier onze agenda

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.