Scroll Top
Klaslokaal leeg (Demo)

Experiment onderwijszorginitiatieven met extra maatwerkmogelijkheden

Het ministerie van OC&W en het ministerie van VWS starten binnenkort met een experiment onderwijszorgarrangementen (OZA). Binnen maximaal 80 experimenten mogen  geselecteerde onderwijszorginstellingen afwijken van de regels en ruimere maatwerkmogelijkheden toepassen. Na 5 jaar worden de experimenten geëvalueerd.

Internetconsultatie concept AMvB

Om het experiment mogen te maken is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nodig. Deze wijzigt op tijdelijke basis wetgeving op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van onderwijs en locatie van onderwijs. Via een internetconsultatie was het mogelijk om te reageren op de concept- AMvB. Deze vind je hier. https://www.internetconsultatie.nl/experimentonderwijszorgarrangementen

Balans heeft gereageerd op de internetconsultatie. Lees hier onze reactie.

Maatwerkmogelijkheden

Wanneer het experiment laat zien dat meer jongeren die nu nog uitvallen binnen het onderwijs met de ruimere maatwerkmogelijkheden wel kunnen blijven deelnemen aan het onderwijs, zal op termijn de wet aangepast kunnen worden om de ruimere maatwerkmogelijkheden voor alle jongeren die waarvoor dit nodig is mogelijk te maken.

Benieuwd naar resultaten

Balans is positief over de kansen die het experimenteerbesluit kan gaan bieden aan jongeren die nu thuiszitten, dreigen uit te vallen binnen het huidige onderwijs of waarvoor nu geen passend onderwijs mogelijk is. We zijn benieuwd naar de resultaten van het onderzoek. Wel vinden we de 5 jaar die het experiment gaat duren te lang om te wachten met het mogelijk maken van ruimere maatwerkmogelijkheden voor alle jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte die dit nodig hebben. In onze reactie op de internetconsultatie is dit een van de punten waar we daarom aandacht voor vragen.

Vragen over het onderwijs voor jouw kind?

Neem contact op met onze advieslijn, elke werkdag van 10 tot 13 uur op nummer 030-2255050. Of via ons contactformulier. Lees hier onze andere pagina’s over (passend) onderwijs.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.