Scroll Top
Schermafbeelding 2023-11-17 om 11.50.24

Veranderingen vergoedingsregeling dyslexieonderzoek en behandeling (EED)

Met ingang van 1 januari 2022 gaat er wat veranderen in de vergoedingsregeling dyslexie voor kinderen tot en met 12 jaar. Dat komt omdat op die datum het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0  wordt ingevoerd. Dit nieuwe protocol heeft gevolgen voor welke kinderen in aanmerking komen voor de vergoede dyslexiezorg via de gemeente.

Veranderende criteria: de een soepeler, de ander strenger

In het protocol zijn criteria vastgesteld voor doorverwijzing, diagnostiek en behandeling bij dyslexie. Van de criteria die te maken hebben met de doorverwijzing gaan er twee veranderen: de een wordt soepeler, de ander wordt strenger.

Soepeler: van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) naar Ernstige Dyslexie (ED)

Dyslexie noemen we volgens het protocol een ontwikkelingsstoornis. In de doorverwijzing is de aanwezigheid van een ander ontwikkelingssprobleem (bijvoorbeeld ADHD in combinatie met dyslexie) geen reden meer om níet voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking te komen. De zorgverlener onderzoekt, voor de behandeling wordt gestart, hoe complex de combinatie van de twee stoornissen is. Op basis daarvan wordt bepaald of de dyslexiebehandeling bij een kind ook goed uitvoerbaar zal zijn – en er dus een behandelindicatie Ernstige Dyslexie kan worden afgegeven – of dat het kind beter geholpen kan worden via een andere zorgroute.

Strenger: zeer ernstige leesproblemen als noodzakelijke voorwaarde

Een leerling komt alleen in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg wanneer de school in een leerlingdossier onderbouwt dat er bij een leerling sprake is van een ernstige en hardnekkige achterstand bij het lezen. Het nieuwe protocol hanteert hierbij strengere criteria: er moet in ieder geval sprake zijn van ernstige woordleesproblemen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een (ernstig) spellingprobleem, maar als criterium voor doorverwijzing speelt de ernst van het spellingprobleem geen rol meer. Eerder mochten de leesproblemen wat minder ernstig zijn (D- of IV-scores op de 3 meetmomenten bij toetsen op school) als er daarnaast maar wel sprake was van zeer ernstige spellingproblemen (E- of V-min-scores). Volgens de criteria in het nieuwe protocol is een ernstig leesprobleem de enige, noodzakelijke voorwaarde voor doorverwijzing. De school moet bij de aanmelding in het leerlingdossier wel informatie over de spellingontwikkeling en -ondersteuning aanleveren, omdat de dyslexiespecialist deze informatie dan mee kan nemen in het diagnostisch onderzoek en bij de eventuele dyslexiebehandeling.

Taak van het onderwijs is én blijft goed lees- en spellingonderwijs bieden

Waar in ieder geval niets aan verandert, is aan de taak van het onderwijs. De school blijft verantwoordelijk voor goed lees- en spellingonderwijs. Dat betekent dat lees- en spellingproblemen zo snel mogelijk moeten worden gesignaleerd, dat bij achterstanden de benodigde ondersteuning moet worden ingezet en dat bij een vermoeden van dyslexie de leerling door de ouders en school kan worden aangemeld voor gespecialiseerd dyslexieonderzoek. De dyslexiespecialist stelt vervolgens vast of er inderdaad sprake is van ernstige, hardnekkige en specifieke lees- en spellingproblemen en of de diagnose ‘dyslexie’ gesteld kan worden. De school blijft intussen verantwoordelijk voor het bieden van goed lees- en spellingonderwijs. Dat geldt zowel in de periode tijdens het dyslexie-onderzoek en de eventuele dyslexie-behandelingen, als in de periode daarna. In overleg tussen de behandelaar, de school en u als ouder kan samen gezocht worden naar de optimale invulling van de hulp en ondersteuning van de leerling, zowel op school, als binnen de behandeling en bij u thuis. In de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie – versie 3.0  staat uitgebreide informatie over wanneer welke ondersteuning op school ingezet dient te worden en welke rol ouders en de dyslexiebehandelaar daarbij ook spelen. Lees in ons artikel ‘Hoe organiseer je passend onderwijs’ tips om het gesprek met school aan te gaan. En hier vind je ons hele kennisdossier over dyslexie.

Toelichtende brieven

Over de veranderingen in de vergoedingsregeling zijn vier toelichtende brieven opgesteld door DyslexieCentraal en het NKD. Naast de brief voor de ouders is er ook een brief voor het schoolbestuur, een voor de leesspecialist  en een voor de poortwachter.  Ook is er een leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg.

Vragen? Neem contact op met onze advieslijn

Voor hulp en verdere uitleg hierover kun je ook terecht bij onze advieslijn. Bereikbaar tijdens werkdagen van 10:00 tot 13:00 uur op telefoonnummer 030 22 55 05.  Buiten deze tijden kun je inspreken of ons contactformulier invullen.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.