Scroll Top
Online bijeenkomst "Thuiszitters in verbinding" (Demo)

Derde Dag van de Thuiszitters, weet jij een betere omschrijving?

Op 1 oktober 2022 is het de derde Dag van de Thuiszitters. Balans riep in 2020 deze dag voor het eerst uit. Leerbare kinderen vallen uit het onderwijs, doordat het huidige aanbod niet aansluit op hun behoeften of leerwijze. 1 oktober is ook de dag waarop de leerlingentelling sluit. Op basis van die telling ontvangt een school geld. Dan wordt ook duidelijk hoeveel kinderen niet naar school gaan. Voorheen organiseerde Ingrado (organisatie voor leerplicht) op 1 oktober de dag van het leerrecht. Dat verplaatsten zij vorig jaar naar 20 november, naar ‘dag van de kinderrechten’. Balans wil dat 1 oktober niet vergeten wordt en doopte het om tot Dag van de Thuiszitters. 

Verzuimplannen

In het voorjaar maakte minister Wiersma zijn plannen voor de verzuimaanpak bekend, om het aantal kinderen dat uitvalt binnen het onderwijs te verminderen. Balans juicht de aandacht van de minister voor dit groeiende probleem toe, maar waarschuwt dat deze aanpak het probleem niet oplost. Ouders & onderwijs, reageerde op dit wetsvoorstel, een reactie die Balans volledig steunt.  In plaats van een aanpak op basis van (privacygevoelige) data, waarbij aanwezigheid op school de norm is, is een mensgerichte aanpak met meer aandacht van leerkrachten voor het kind structureler van aard. Als vereniging voor ouders met kinderen die ondersteuning nodig hebben in het onderwijs, meent Balans dat er ook juist wat moet gebeuren aan de oorzaak van uitval. Het aantal passende voorzieningen binnen het onderwijs en zorg is nog erg gering. Bovendien wordt het ontwikkelingsperspectief daarin niet voldoende als instrument benut. Zie ook ons onderzoek, waarover wij binnenkort het rapport zullen publiceren. Balans wil dat voor kinderen die dit nodig hebben regulier onderwijs (op een school) niet het uitgangspunt is, maar aanbod waarbij een kind zich kan ontwikkelen. Er hoeft geen groep kinderen te zijn die uitvalt.

Geef het ‘beestje’ een (betere) naam

Het woord ‘thuiszitters’ wordt nu nog het meest gebruikt voor kinderen die zich niet kunnen ontwikkelen in het reguliere onderwijs. Door het ministerie, maar ook door ons. Er worden ook andere termen gebruikt zoals ‘uitvallers’ of ‘schoolmissers’.

 Vier kanttekeningen bij het woord thuiszitters.
1. Het woord thuiszitten legt het probleem bij het kind: ‘zij zitten thuis, terwijl ze volgens de norm op school les horen te volgen’. Een kind kán echter niet een ‘probleem’ zijn, wel gebrek aan passend onderwijs.

  1. Het woord thuiszitters beïnvloedt de beeldvorming: alsof ze alleen maar op de bank luieren of gamen. In feite hebben uitgevallen kinderen eerder tijd nodig voor herstel door even niets te hoeven – velen hebben verschijnselen die gelijk zijn aan die van een burn-out. Bovendien doen veel ouders naast hun werk hun uiterste inspanning om hun kind in ieder geval íets te bieden, vaak op eigen kosten en tijd. De negatieve beeldvorming kan sociale druk veroorzaken: familie, vrienden en buren kunnen ouders en kinderen erop aankijken.
    3. Bij thuiszitten wordt de school als gebouw als uitgangspunt gezien. Het Griekse woord scolèbetekent echter ‘vrije tijd’: de liefhebberij die je in je vrije tijd doet, want zo werd studie destijds gezien – iets wat veel scholieren nu niet zullen beamen. Later betekende het studie. In het Latijn kreeg het de betekenis van school. Onderwijs en ontwikkeling kunnen echter ook buiten de schoolmuren.
    4. Ook de woorden uitvallers en schoolmissers hebben een kanttekening: ze zijn uitgevallen uit het huidige onderwijsaanbod, maar vaak ontwikkelen ze zich op andere manieren. Een gestructureerd aanbod hiervan is er echter (nog) niet. Bovendien zouden zij misschien níet zijn uitgevallen, wanneer werkelijk voldaan zou zijn aan hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Welke term wél?

Wat zou een betere term zijn voor deze groep kinderen? Een term die negatieve beeldvorming richting hen kan verminderen en het probleem daar legt waar het thuishoort. Een andere term voor thuiszitters die de gedachtevorming verplaatst naar een oplossing in plaats van een probleem. Weet je een betere term, stuur deze dan naar [email protected].

Online bijeenkomst ‘Thuiszitters in verbinding’

Op 31 oktober 2021 organiseert Balans een gratis online bijeenkomst “Thuiszitters in verbinding”. Met deze bijeenkomst hopen we jullie als ouders in contact met elkaar te brengen om zo elkaar te kunnen versterken. Een luisterend oor, goeie tips, mooie gesprekken en een veilige omgeving om je ervaringen te delen zijn het doel van deze zoom meeting. Meer informatie en aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-online-bijeenkomst-thuiszitters-in-verbinding-383825581647

Steun Balans!

Balans werkt heel hard om de belangen van ouders en kinderen te behartigen. Hen informatie te geven en met elkaar in contact te brengen. Bijvoorbeeld door middel van onze advieslijn. Wil je ons steunen? Wordt dan (steun) lid, of doe een donatie! Ieder bedrag is welkom. Je helpt ons ook om meer ouders (eerder) te bereiken, door ons te volgen op social medie en onze berichten te delen in je eigen netwerk. Je kunt ook ons informatiemateriaal printen en verspreiden in jouw eigen buurt en netwerk. Ons informatiemateriaal kun je vinden op deze pagina. Je vindt daar flyers, posters en informatiefolders over bijvoorbeeld autisme, ADHD, hoogbegaafdheid en (school)trauma. 

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.