Scroll Top
afb enq OPP-web (Demo)

Onderzoek Balans naar extra ondersteuning op school en het ontwikkelingsperspectief (OPP)

Krijgt jouw kind (binnenkort) extra hulp of ondersteuning op school, of een ander aanbod? Of kreeg jouw kind dit? Krijgt jouw kind geen extra hulp of een ander aanbod op school, maar is dit volgens jou wel nodig? Dan zijn we benieuwd naar je ervaring! Vul alsjeblieft de enquête in via deze link, het invullen kost ongeveer 7 minuten.

5 jaar instemmingsrecht OPP

Dit jaar is het 5 jaar geleden dat ouders volgens de wet instemmingsrecht kregen op het handelingsdeel (uitvoerende deel) van het ontwikkelingsperspectief (OPP). Balans heeft zich daar destijds hard voor ingezet. Met het instemmingsrecht werd duidelijk geregeld welke rechten ouders hebben bij de extra ondersteuning voor hun kind. En dat school en ouders hierbij moeten samenwerken.

Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?

Als een kind andere hulp op school nodig heeft dan de basisondersteuning, moet de school een ontwikkelingsperspectief, afgekort: OPP, maken. Het OPP bestaat uit twee delen. Het uitstroomprofiel en het handelingsdeel. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. Dat betekent dat de school met de ouders overlegt over de inhoud van het OPP. En de school aan de ouders vraagt of zij het eens zijn met de plannen in het OPP. Ouders en school spreken zo samen af welke hulp hun kind nodig heeft en hoe de school dat gaat organiseren.

Meer informatie over het OPP en andere dingen die van belang zijn bij het organiseren van passend onderwijs, lees je in deze brochure voor het basisonderwijs. Voor de middelbare school komt binnenkort ook een brochure, maar de regels rondom het OPP voor de basisschool zijn hetzelfde voor de middelbare school.

Instemmingsrecht in de praktijk

Bij Balans horen we regelmatig verhalen van ouders waarbij er in de praktijk weinig terecht komt van het opstellen van het OPP en het respecteren van het instemmingsrecht van ouders. Ouders (en professionals) weten bijvoorbeeld niet wat een OPP is, of de school een OPP heeft gemaakt, of wat erin staat. Ook is er vaak geen overleg geweest over het OPP. En weten ouders vaak niet dat ze instemmingsrecht hebben.

 

Staat van het onderwijs

Ook uit de ‘Staat van het onderwijs’, het rapport dat de inspectie van het onderwijs jaarlijks uitbrengt, van 2022, bleek dat er (te) weinig zicht is op leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Zie hiervoor ook dit artikel van 19 april 2022, van Defence For Children. Een citaat uit dit artikel: 

‘Waar vorig jaar in de ‘Staat van het Onderwijs’ al werd gesteld dat het zicht op leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het regulier onderwijs sinds de invoering van passend onderwijs was verminderd, geeft het rapport dit jaar aan dat een landelijk beeld inmiddels nagenoeg is verdwenen.’

Onderzoek Balans

Ook aan onze advieslijn merken wij dat ouders én professionals, na 5 jaar instemmingsrecht, regelmatig de regels en de werkwijze rondom het opstellen van een OPP niet kennen. Dat, naast de conclusie van de inspectie, en het lustrum van het instemmingsrecht op het OPP, maakt dat Balans nu een onderzoek doet naar de naleving van de wet- en regelgeving rondom het opstellen en uitvoeren van het OPP in de praktijk.

Enquête voor ouders

Balans maakte een uitgebreide enquête over dit onderwerp. De enquête is gericht op de ervaringen van ouders, en bestaat uit 4 onderdelen, namelijk:

  • Extra hulp, ondersteuning en aanbod
  • Het opstellen van het OPP
  • De doelen in het OPP
  • Het instemmingsrecht op het handelingsdeel

Met deze enquête willen we een aantal zaken in beeld krijgen, zoals:

  • Hoe verloopt de samenwerking tussen ouders en school bij de basisondersteuning en extra ondersteuning?
  • Hoe vaak wordt er (g)een OPP opgesteld als dat zou moeten?
  • Wordt het OPP op de juiste manier opgesteld?
  • Weten ouders dat zij instemmingsrecht hebben?
  • Zo ja, hoe komen ouders aan die informatie?
  • Handelt de school volgens dit recht?

Wat doet Balans met deze informatie?

De informatie uit deze enquête gebruiken we om de ondersteuning van kinderen op school, de rechten van ouders daarbij en de samenwerking tussen ouders en school te verbeteren door middel van belangenbehartiging. Na 15 juli 2022 verwerken wij de informatie uit de enquête tot een rapport. We laten via onze website en onze social media kanalen, weten wanneer we het rapport publiceren. Volg ons daarom op facebook, Twitter, Linkedin en Instagram.

Vul de enquête in!

Help jij ons ook om zoveel mogelijk informatie te verzamelen? Vul de enquête zelf in, en vraag ook zoveel mogelijk andere ouders om dat te doen! Het invullen duurt ongeveer 7 minuten. 

Klik op deze link om naar de enquête te gaan. 

* De enquête is anoniem, we vragen niet om persoonsgegevens, tenzij je die zelf wilt achterlaten 

Vragen?

Heb jij vragen over het onderwijs en de ondersteuningsbehoeften van jouw kind? Bel dan eens met onze advieslijn, of vul ons contactformulier in. Je vind ook nuttige informatie in ons kennisdossier ‘onderwijs’ op onze website.

Steun Balans!

Balans zet zich in voor (de rechten van) ouders van kinderen met een extra ondersteuningsvraag of ‘andere’ manier van ontwikkelen. We geven informatie via onze website (bekijk hier onze agenda!), advieslijn, webinars en social media. En we komen op voor de belangen van ouders en kinderen met onze belangenbehartiging. Ook hebben wij een magazine voor ouders, én een voor kinderen. Steun jij Balans al? Dat kan door (steun)lid te worden, of een donatie te doen. Namens Balans, ouders en kinderen zijn wij je eeuwig dankbaar!

Gerelateerde berichten

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.