Scroll Top
meisje met hand op oor

Voortgang Meldpunt Sociale Veiligheid februari 2023

Naar aanleiding van de Kamerbrief van december 2022 over het meldpunt Sociale Veiligheid, gaven de Kamerleden aan hier schriftelijke vragen over te willen stellen. Als input voor deze vragen stuurde Balans, met steun van IederIn en Ouders & Onderwijs een brief naar de Tweede Kamer. Hierin uiten we vooral onze zorg over het neerleggen van de escalatie bij de landelijke klachtencommissie, zeker wanneer deze blijft functioneren zoals deze nú functioneert. In de brief lees je waarom wij ons zorgen maken.

Kamervragen

Inmiddels zijn de schriftelijke Kamervragen gesteld en wachten we op de antwoorden van de Minister. Balans blijft ondertussen in gesprek met het Ministerie van Onderwijs over het Meldpunt Sociale Veiligheid.

Ontwikkelingen meldpunt sociale veiligheid

In het jaar 2021 kwam Balans naar buiten met de rapportage ‘Ieder kind overal veilig’. Balans deed een onderzoek naar aanleiding van veel signalen van ouders en professionals over onveilige situaties, vooral binnen het onderwijs. Na Kamervragen hierover, is in het Regeerakkoord van het huidige kabinet opgenomen dat er een meldpunt sociale veiligheid moet komen. Op 23 december 2022 stuurde Onderwijsminister Wiersma de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom sociale veiligheid en het meldpunt een nieuwe update.

In een eerdere brief (14 juli 2022) kondigde de Minister al deze vier maatregelen omtrent het meldpunt sociale veiligheid aan:

  1. Het opzetten van een expertisenetwerk met partijen uit het klachtenstelsel om samenwerking, uitwisseling en onderzoek te verbeteren
  2. Het ontwikkelen van een wegwijzerwebsite/tool met bijbehorende helpdesk zodat leerlingen, ouders en personeel binnen het klachtenstelsel de juiste weg vinden
  3. Het lanceren van een communicatiecampagne om scholen, leerlingen, ouders en personeel beter inzicht te geven in hun rechten en plichten ten aanzien van (klachten en meldingen over) sociale veiligheid
  4. Het inrichten van mogelijkheid tot escalatie zodat ouders, leerlingen en onderwijspersoneel niet blijven zitten met hun klachten, maar geholpen worden.

Mogelijkheid escalatie

Balans participates in the expertise network, which discusses how social safety for students, parents and professionals within education can be improved. In the Minister’s letter he provides an update. There you can read, among other things, that there will be an extensive communication campaign. And we are working on setting up an escalation option.

Hierover zegt de Minister in zijn brief:

‘Elke ouder, leerling of docent met een klacht moet terecht kunnen op een plek waar hij of zij daadwerkelijk geholpen wordt. Daar sta ik voor. Om te zorgen dat ouders en leerlingen niet blijven zitten met hun klachten, werk ik daarom aan de invoering van een bindend advies van klachtencommissies. Dit betekent dat scholen het advies moeten volgen. Met deze maatregel realiseer ik een ultieme mogelijkheid tot escalatie of ultiem meldpunt en versterk ik de positie van de leerling en ouder wanneer zij een klacht indienen. Ik wil dat deze maatregel nog vóór het eind van deze kabinetsperiode in werking treedt.’

Balans not only continues to monitor developments surrounding the reporting point, but also continues to actively participate in discussions in order to actually improve the position of parents, students and professionals in the field of social safety.

Lees hier de brief voortgang sociale veiligheid van Minister Wiersma. En lees hier het rapport ‘Ieder kind overal veilig?’.

Lees ook de eerdere berichten over het meldpunt

meisje met hand op oor

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.