Scroll Top
Meldpunt-397x181 (Demo)

Meldpunt: Hoe wordt omgegaan met zorgen over de veiligheid van een kind buiten de thuissituatie?

Regelmatig horen we bij Balans signalen van ouders dat zij zorgen hebben over de geestelijke en/of fysieke veiligheid van hun kind in een ándere situatie dan thuis. Zoals bijvoorbeeld op school, in de jeugdzorg, (sport)vereniging, etcetera. Wat wij daarbij van ouders horen, is dat zij met hun zorgen nergens terecht kunnen. Reden voor ons om hier verder onderzoek naar te doen. Uit navraag bleek dat de organisatie Veilig Thuis, zich alleen bezig zou moeten houden met het opsporen en stoppen van kindermishandeling in de thuissituatie. Hier gaan wij ons overigens nog verder in verdiepen.

Waar kunnen ouders met zorgen terecht?

Voor zorgen over mogelijke kindermishandeling in andere situaties dan thuis, zouden ouders naar verschillende inspecties moeten stappen. Voor zorgen over de veiligheid op school moeten ouders blijkbaar naar de Inspectie van het Onderwijs. En dan specifiek naar de vertrouwensinspecteur. Als het gaat om de veiligheid in de jeugdzorg, bijvoorbeeld in instellingen, moeten ouders naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het IGJ.

Wij weten echter al lange tijd, dat zowel de Inspectie van het Onderwijs, als die van de Jeugdgezondheidszorg, geen individuele klachten (en dus ook geen zorgen) van ouders in behandeling nemen. Op de website van het IGJ staat:

‘Het Landelijk Meldpunt kan uw klacht voorleggen aan de inspectie.’ Kán dus, het is niet gezegd dat dat ook gebeurt. Dit gebeurt alleen als de klacht voldoet aan een aantal criteria. Of er aan alle criteria voldaan moet worden, of dat één al genoeg is voor een onderzoek, is niet duidelijk op de website.

Uit de informatie op de website van de onderwijsinspectie, blijkt dat de vertrouwsensinspecteur bij een melding niet uitzoekt er is gebeurd (waarheidsvinding). ‘De vertrouwensinspecteur luistert en informeert. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook, bijvoorbeeld  over een traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.’

Wij horen dan ook regelmatig van ouders dat er eigenlijk niets gebeurt met hun zorgen en/of vermoedens. Verschillende ouders hebben pogingen gedaan om van hun vermoeden aangifte te doen bij de politie. Zonder resultaat, vaak werden de verklaringen van ouders niet eens opgenomen.

Meldingen krijgen geen opvolging

Wij vinden het schokkend dat dat ouders met hun zorgen nergens terecht kunnen. En extra zorgelijk als de zorgen gaan over de situatie op school of in een instelling. Immers, van beiden zijn ouders (en kinderen) afhankelijk. Als ouders hun kind thuis houden van school vanwege zorgen over zijn of haar veiligheid, zijn ouders in theorie namelijk zelfs strafbaar omdat zij niet voldoen aan de leerplichtwet. En als een kind bijvoorbeeld uit huis is geplaatst of onder toezicht staat en in een instelling verblijft, kunnen ouders hun kind daar niet weghalen.

Wij willen dat zorgen over de veiligheid van kinderen buiten de thuissituatie, ook kunnen worden gemeld. En dat die melding dan ook wordt opgepakt en onderzocht, net als bij zorgen over de veiligheid in te thuissituatie. Geweld hoort immers nérgens thuis, zoals de slogan van het programma van de VNG ook zegt. Daarom willen wij graag kunnen aantonen dat dit met enige regelmaat plaats vindt. Dat ouders bij het doen van meldingen of aangifte, nul op het rekest krijgen en daardoor niet de veiligheid van hun kind kunnen waarborgen. Terwijl zij daar als ouders wél wettelijk verantwoordelijk voor zijn.

Vragenlijst

Daarom hebben wij een vragenlijst gemaakt. Voor ouders die te maken hebben gehad met (een vermoeden van) een onveilige situatie en/of omgeving voor hun kind. We willen graag weten of en zo ja bij wie, ouders hun zorgen hebben gemeld. En wat de reactie was van de instantie waaraan werd gemeld (zoals Veilig Thuis, een inspectie en/of politie).

De vragenlijst vind je hier

Het invullen van de vragenlijst kan anoniem. Overigens staat het professionals ook vrij om de vragenlijst in te vullen. Als je dat wilt, kun je je emailadres en/of telefoonnummer invullen zodat wij eventueel in de toekomst contact met je op kunnen nemen. De vragenlijst is echt bedoeld als meldpunt om te kunnen peilen hoe vaak dit voorkomt. We zullen niet op casussen reageren. Als je zorgen hebt over je kind en je wilt daarover sparren, bel dan met onze advieslijn. Elke werkdag bereikbaar van 10 tot 13 uur op nummer 030-2255050. Buiten deze tijden kun je een bericht inspreken of ons contactformulier invullen.

Help je ons informatie verzamelen?

Want geweld hoort nérgens thuis.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.