Scroll Top
Thuiszitters-NPO-397x181 (Demo)

Update: Middelen Nationaal Programma Onderwijs ook voor thuiszitters?

Op 22 juli jl. deden wij een oproep, naar aanleiding van de  Kamerbrief van demissionair minister Arie Slob van 20 juli 2021.

In deze kamerbrief kwam hij, tijdens het Kamerreces en terwijl Nederland vakantie vierde, met een ‘plan’ hoe deze gelden zouden moeten worden aangewend voor thuiszitters die niet staan ingeschreven bij een school en voor kinderen die een vrijstelling van de leerplichtwet hebben op grond van artikel 5 onder a. 

Dit plan bleek een heel ander voorstel dan de voorkeur die de Kamer in het Debat van 7 juni 2021, mede naar aanleiding van onze lobby, heeft uitgesproken.  

Daarom vroegen wij ouders van thuiszitters via ons bericht van 22 juli jl. om reacties.  

In korte tijd kregen we maar liefst 111 reacties! Hartelijk dank daarvoor. Door de inhoudelijke reacties hebben we goed beargumenteerd kunnen laten zien wat ons bezwaar is tegen de huidige plannen van demissionair minister Slob. Ondersteund door de hoeveelheid reacties die we ondanks de vakantietijd ontvingen. Ook de hoeveelheid aan reacties op korte termijn maakte veel indruk bij het ministerie van OC & W.  

Ouders & Onderwijs heeft de reacties en bezwaren voorgelegd aan het ministerie van OC&W. Na de zomervakantie gaan we hierover verder in gesprek. En kijken welke vervolgstappen we verder gaan nemen.  

Uiteraard houden we jullie op de hoogte. Heb je nog niet gereageerd? Jullie inbreng is nog steeds zeer welkom en zal worden meegenomen. Je kunt reageren via het formulier via deze link. 

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.