Scroll Top
Meldpunt-397x181 (Demo)

Update: Meldpunt onveilige situaties buíten de thuissituatie

Regelmatig horen we bij Balans van ouders dat zij zich zorgen maken over de geestelijke en/of lichamelijke veiligheid van hun kind in een omgeving buiten het gezin. Bijvoorbeeld op school, in de jeugdzorg of sportclub. Ook horen wij dat het melden van deze situaties bij verantwoordelijke instanties, vaak geen zin heeft, omdat deze niet in behandeling worden genomen. Waar kunnen ouders terecht? Om te kunnen aantonen dat hier sprake is van een daadwerkelijk en groot probleem, openden we een meldpunt. Op 21 mei ging dit meldpunt online. Diezelfde dag vulden maar liefst 100 – voornamelijk ouders – de vragenlijst in. Inmiddels zijn dit er 284. Dit bevestigt dat er sprake is van een urgent probleem. Wij danken dan ook iedereen die een melding heeft gemaakt!

Bij het openen van het meldpunt gaven we aan dat we na vier weken een analyse zouden maken. Dat is ons helaas niet gelukt. Gezien het aantal en de aard van de meldingen, wilden we meer tijd besteden aan de analyse en het rapport. We geven hieronder wel vast een eerste korte analyse, maar wij werken op dit moment aan een uitgebreid rapport.

Korte analyse

Wat meteen opvalt, is dat verreweg de meeste meldingen gaan op een onveilige situatie op school (229 meldingen). De onveilige situatie bestaat meestal uit emotioneel of geestelijk geweld (67%). Gevolgd door onthouding van onderwijs (58%). Een officiële melding bij bijvoorbeeld de onderwijsinspectie, leidt niet tot het in behandeling nemen van de melding en een onderzoek (met waarheidsvinding). Ook geeft een groep ouders aan ervoor te kiezen een serieuze situatie of klacht helemaal niet te melden (21%). Uit angst voor bijvoorbeeld een vervolging door Kwalificatieplicht”>leerplicht, een Veilig Thuis melding richting ouders en omdat ouders toch het gevoel hebben afhankelijk te zijn van de school. Je kunt je kind niet zo makkelijk van een school halen en kiezen voor een andere.

Hoe nu verder?

Zoals we hierboven al zeggen, werken we op dit moment hard aan een uitgebreid rapport over de meldingen. Houd dus de website en social media van Balans goed in de gaten als je het wil volgen! Het rapport met de resultaten delen wij na de vakantie met een aantal collega-ouderorganisatie. Want samen staan we sterker in de lobby. We gaan de betrokken organisaties zoals de onderwijsinspectie, inspectie gezondheidszorg jeugd, VNG, Veilig Thuis en zo veder, vragen om een reactie. En we zullen het ook onder de aandacht brengen van de betrokken Ministers, Tweede Kamerleden en de Media.

Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Want ook ouders moeten, wanneer zij een melding willen doen over een onveilige situatie met betrekking tot een kind, serieus genomen worden. Iedere melding over een onveilige situatie moet worden onderzocht, en naar aanleiding van de conclusies moet er passend worden gehandeld. We hebben met zijn allen een verantwoordelijkheid in het beschermen van kinderen in onveilige situaties. Binnen een gezin, op school, in de zorg of waar dan ook. Of de melder nu een ouder of een professional is. Laten we met zijn allen zorgen voor een overal en altijd veilig kind. Geweld hoort immers nergens thuis?

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.