Scroll Top
Hofvijver Den Haag

Wat vind jij van de nieuwe plannen verzuimaanpak in het onderwijs?

De Tweede Kamer ontving in juli een brief van minister Wiersma over de uitwerking van zijn verzuimaanpak. Zijn plan is  er op gericht dat scholen er snel bij zijn als het niet goed gaat met kinderen op school om zo erger verzuim of zelfs thuiszitten te voorkomen.

Eenduidige registratie en samenwerkingsverbanden krijgen toegang tot verzuimgegevens

In de eerste plannen staat dat de Minister een eenduidige registratie van verzuim wil. Maar ook dat Samenwerkingsverbanden toegang krijgen tot de verzuimgegevens van de scholen en de vrijstellingen op grond van artikel 5a Leerplichtwet via het verzuimregister. In het voorstel wordt het onderwijskundig perspectief betrokken bij vrijstellingen op grond van artikel 5 a Leerplichtwet. De onafhankelijke arts, die adviseert over een vrijstelling, moet in deze gevallen het onderwijskundig oordeel van het samenwerkingsverband betrekken.

Nadruk op aanwezigheid op school

Balans maakt zich net als Ouders & Onderwijs zorgen over de plannen. Zoals de nadruk die er in de verzuimaanpak komt te liggen op aanwezigheid op school. Dit lost de reden voor het verzuim namelijk niet op. Ook zijn we kritisch over het delen van gegevens.

Wat vinden ouders van de voorgestelde verzuimaanpak?

Er loopt een internetconsultatie over deze plannen. Balans zal hier uiteraard met een reactie komen. Omdat we in de lobby samen optrekken zullen we hiervoor de input van ouders die je via het formulier bij Ouder & onderwijs achter kunt laten gebruiken. Dat kan via dit formulier

Ook kun je zelf reageren op de internetconsultatie via deze link.

Ouders & Onderwijs licht de plannen van de minister in een nieuwsbericht uitgebreider toe. https://oudersenonderwijs.nl/nieuws/wetsvoorstel-over-terugdringen-verzuim-goed-idee-of-niet/

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.