Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Samenwerking met ouders bij extra ondersteuning op school is onvoldoende

De samenwerking met ouders bij extra ondersteuning voor hun kind op school moet beter. De school informeert ouders vaak onvoldoende. En vraagt hen regelmatig niet om instemming over welke hulp, terwijl dit volgens de wet wel moet. In een enquête van oudervereniging Balans onder 387 ouders, geeft de meerderheid aan onvoldoende geïnformeerd én niet om instemming gevraagd te zijn. Ouders geven scholen voor het opstellen van het verplichte plan gemiddeld een rapportcijfer 4.

Rapport ‘De stem van ouders in passend onderwijs’

Balans deed deze enquête 5 jaar na de invoering van het instemmingsrecht voor ouders op het handelingsdeel van het Ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin moet school beschrijven wat voor extra ondersteuning ze een kind wil geven, wanneer het op problemen stuit. Dat kan bijvoorbeeld hulp bij taal of rekenen zijn, extra leerhulpmiddelen, hulp bij angst, of onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Onbekend en ontevreden

Al langer kreeg Balans signalen over problemen bij de ondersteuning. Wekelijks komen 60 cases binnen bij BalansAdvies. Ook de Onderwijsinspectie meldt in de Staat van het Onderwijs van 2022 gebrekkige registratie: van slechts 0,5% van de kinderen is bekend dat ze ondersteuning krijgen; dat moet zo’n 8,2% zijn. En in een enquête in 2020 van actiegroep Boze Ouders gaf 27% van ruim 1200 ouders aan niet bekend te zijn met het OPP; slechts 9% was tevreden.

‘Het is een soort go with the flow, geen planmatig handelen’

Geen informatie, geen plan, geen instemming

Uit de enquête van Balans blijkt dat bij maar 28% van de ouders de school met hen bespreekt hoe het met hun kind gaat. En uitleg geeft over passend onderwijs en de hulp en ondersteuning. Ongeveer een kwart van de ouders of verzorgers krijgt überhaupt geen informatie over extra ondersteuning en passend onderwijs. Als ze wel informatie krijgen, klopt die informatie regelmatig niet. Bijna een derde van de ouders is het oneens over het aanbod van de ondersteuning. Adviezen van professionals worden regelmatig genegeerd. Bij 60% staat de ondersteuningsbehoefte niet (of maar deels) beschreven in het OPP. “Het is een soort go with the flow. Geen planmatig handelen”, schreef en ouder.

Veruit de meeste ouders moeten zelf erachter komen wat een OPP is en dat ze instemmingsrecht hebben. Dan staan ze al 1-0 achter. Ouders melden verder dat in het OPP van hun kind soms bedachte of onjuiste informatie staat. In andere gevallen schrijven ouders uiteindelijk zelf maar een OPP. Of er wordt snel een OPP gemaakt op het moment dat de school wil dat het kind naar het speciaal onderwijs gaat. Áls ouders een OPP ontvangen en het daar niet mee eens zijn, ondertekent 77% van hen die toch – ze dachten dat dat moest of waren bang voor problemen. “We werden gedreigd met een TLV cluster 4-aanvraag als we niet zouden tekenen”, vulde een ouder in. Dat is een doorverwijzing naar speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen. Of ze tekenden omdat ze bang waren dat hun kind anders helemaal geen ondersteuning zou krijgen.

Aanbevelingen

Bij de enquête zitten ook aanbevelingen voor verbetering:

 • Duidelijke informatie voor ouders, onderwijzend en zorgpersoneel. Bijvoorbeeld in een handreiking.
 • Controle door de inspectie op het wettelijke instemmingsrecht.
 • Laat de Geschillencommissie ook klachten over het niet opstellen van het OPP behandelen.
 • Ontwikkel een gedragsrichtlijn voor het opnemen van adviezen van professionals in het OPP.
 • Betrek ouders bij het onderzoek van de onderwijsinspectie naar de kwaliteit van ondersteuning.
 • Aandacht voor het OPP op lerarenopleidingen.

https://issuu.com/ouderverenigingbalans/docs/balans_rapport_de_stem_van_ouders_in_passend_onder

Balans bespreekt de resultaten 22 november 2022 met het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie.

Voor vragen over of een toelichting op de enquête kunt u contact opnemen met: Joli Luijckx, directie Balans 06-36108615 [email protected]

Zoek op deze website:

 • Categorie

 • Diagnose/Aanleg

 • Leeftijd

 • Regio

 • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?