Scroll Top
rijksoverheid (Demo)

Brochure passend onderwijs, duidelijke informatie voor ouders van kinderen op de basisschool

Met de evaluatie van passend onderwijs is Minister Slob gekomen met een verbeteragenda passend onderwijs. Een van de verbeterpunten is dat er in ieder samenwerkingsverband een ouder- en jeugdsteunpunt moet komen. Ook Balans is betrokken bij de ontwikkeling van deze steunpunten. Deze steunpunten gaan de samenwerkingsverbanden in samenwerking met, regionale vertegenwoordigers van, leerlingen en ouders inrichten. Zie hier ons eerdere bericht hierover.

Landelijke informatieset

Inmiddels zijn de steunpunten in oprichting. En heeft het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) een opdracht uitgezet om een landelijke informatieset voor ouders te maken. De bedoeling daarvan is, ouders die nú op dit moment te maken krijgen met vragen over passend onderwijs, zo goed en concreet mogelijk te adviseren. In eenvoudige, begrijpelijke taal, voor zover dat kan met deze ingewikkelde materie.

Na een aanbesteding, heeft het ministerie van OC&W besloten deze opdracht te gunnen aan Balans. Daar zijn wij heel erg blij en vereerd mee. We hebben afgelopen maanden dan ook heel hard gewerkt om een zo compleet mogelijk document voor ouders te maken. Waarin alle informatie, die eerst zeer versnipperd was, samen te voegen tot één overzichtelijke document. Wij danken ook de ouders die ons hierbij hebben geholpen. Die verschillende versies hebben doorgenomen en ons feedback hebben gegeven. 

Duidelijke brochure op Rijksoverheid

Dit document, voor ouders van kinderen in het basisonderwijs, is sinds vandaag te vinden op de site van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/04/25/wat-is-passend-onderwijs-informatie-voor-ouders—basisonderwijs. Wij zijn enorm trots op het resultaat en denken dat dit ouders en kinderen die aan het begin van hun ’route’ staan,  verder kan helpen. Binnenkort volgt ook de versie voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs.

Wij zijn ons ervan bewust dat er voor ouders en kinderen/jongeren die inmiddels helaas al vastgelopen zijn, nog veel vragen overblijven. We werken er dan ook hard aan om ook díe vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. En natuurlijk staat onze advieslijn en ons contactformulier tot die tijd, én daarna, open voor alle vragen die nog overblijven.

Wij zijn wel heel erg blij met deze brochure, die ouders aan het begin van de route, heel veel meer verder zal helpen en veel ouders en kinderen zal helpen om de juiste weg te vinden. En te voorkomen dat kinderen vast zullen lopen, of zelfs thuis komen te zitten. Wij zullen een link naar dit document toevoegen aan ons kennisblok ‘onderwijs’ en ons verder blijven inzetten voor leerrecht voor ieder kind.

Bekijk hier waarom……

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.