Scroll Top
Met plezier naar school boek cover Noëlle Pameijer (Demo)

Training Met plezier naar school

Training ‘Samen met plezier naar school’

Fenna Mulder is vrijwilliger voor Balans en moeder van een zoon met DCD. Openhartig deelt zij haar persoonlijke verhaal over haar zoon en haar ervaringen in het samenwerken met school. Fenna’s eigen ervaring met haar zoon was haar motivatie om de training ’Met plezier naar school!’ voor ouders en leerkrachten te volgen. Binnenkort starten zij met een eerste pilot op de school van haar zoon.

Onze zoon (van nu 11 jaar) heeft DCD (development coördinaten disorder) en een taalontwikkelingstoornis/achterstand (TOS). Als klein jongentje had hij het erg moeilijk met alles wat bij DCD hoort, zo begrepen we later. Hij was laat met zijn motorische ontwikkeling en was vaak gefrustreerd als hij iets niet kon. Toen hij 4 jaar oud was is hij gewoon begonnen op regulier onderwijs, maar daar werd al snel duidelijk dat hij dit niet aankon. 

Helaas nog niet waarom maar wel dat de klassen te groot waren en het leerprogramma te snel en daarmee te zwaar was voor hem. En nog steeds wisten wij niet dat hij DCD had. Van de reguliere school is hij naar het speciaal basisonderwijs de Fiducia-school in Groningen gegaan. Vanaf toen ging het beter met hem en bloeide hij op. De frustratie voor hem werd minder en hij begon beter in zijn vel te zitten.

Diagnose DCD

Toen hij 7 jaar was werd eindelijk de diagnose DCD bij hem gesteld, wat wij van af dat moment hebben vertaald naar het Nederlands in ’een coördinatie- en ontwikkelingsstoornis’. Kinderen met DCD hebben een achterstand in de ontwikkeling van motorische vaardigheden en daarmee moeite met het coördineren van de bewegingen, waardoor ze alledaagse taken minder makkelijk uit kunnen voeren dan leeftijdsgenoten. Dit komt over als stuntelig. Daarbij doen zich veelal leerproblemen voor, zoals bij het schrijven, het lezen, het rekenen en automatiseringsopdrachtjes. Veelal hoort vergeetachtigheid en verstrooid zijn, slaapproblemen, sociaal en emotionele problemen er ook bij

Als ouder wil je niks liever dan dat het goed met je kind. Wanneer je kind tegen problemen aanloopt en het moeilijk heeft en aan het worstelen is, dan wil je je kind helpen. Je bent dan op zoek naar handvatten om je kind te ondersteunen, maar je wilt ook graag antwoorden en verklaringen voor zijn of haar leerprestaties. Niet alleen thuis maar juist ook op school. Door Corona en het thuisonderwijs waren wij op een gegeven moment het vertrouwen kwijt in de kwaliteit van onderwijs voor onze zoon. Dit hebben wij toen ook duidelijk gemaakt op school. School begreep ons eerst niet goed en wij begrepen school ook niet..

Elkaar proberen te begrijpen

Wij als ouders gaan ervan uit dat de leerkrachten alles doen om hun professionele kwaliteiten in te zetten zodat elk kind zo optimaal mogelijk zijn/haar leer- en ontwikkeldoelen kan realiseren. Maar we weten ook dat het niet altijd eenvoudig is om de zorgen die je hebt als ouder over de geboden onderwijs aan jouw kind op een herkenbare, opbouwende en probleemoplossende wijze te bespreken met school en de leerkracht(en). Fidusia heeft dit uiteindelijke goed opgepakt richting ons en er is en werd echt naar ons geluisterd. Wij als ouders kregen ook meer inzicht wat de school allemaal doet zodat wij onze verwachtingen konden bijstellen. Daarbij was het voor school erg lastig door Corona om goed in contact te blijven met ouders. Ouders kwamen immers niet meer op school.

Als vrijwilliger ben ik door Balans-Digitaal gevraagd om, samen met Geertje Karstens (Pedagoog/ begeleider van kinderen, jongeren en hun ouders bij Coöperatie Work Autcomes), de training ’Met Plezier naar school’ te volgen. Deze cursus hebben wij afgelopen jaar afgerond en willen graag de opgedane kennis, inzicht en vaardigheden delen met andere ouders en ook met leerkrachten.

Uitwisselen kennis en ervaring

De training ’Met plezier naar school’ is tot nu toe gevolgd door actieve leden van Balans, de ouders die vanuit hun eigen ervaring willen en kunnen bijdragen aan het vergroten van de kennis en vaardigheden om zo zelf als ouder en ook met andere ouders van kinderen beter in gesprek te kunnen komen met school en met de leerkrachten. Daarbij hebben we geleerd dat het belangrijk is om zaken op een opbouwende en probleemoplossende wijze te bespreken met school en met de leerkracht(en).


Met deze Training kunnen en willen we samen met ouders en met leerkrachten deze kennis en ervaringen uitwisselen, waarbij aspecten aan bod komen zoals:

1. Wat is de ervaringskennis van de ouders die ze graag willen delen met school: hoe kunnen ze nog beter meedenken met onderwijs en ondersteuning bieden aan hun kind


2. Praktische tips t.a.v. het samenwerken en het communiceren over het onderwijzen van jouw kind: wat zeg en vraag je? Waarom en hoe?

3. Handelingsgericht werken (HGW): hoe kunnen we als ouders en school werken aan het samen verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen. Door op een systematische manier te werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Hoe kunnen we meedenken en meedoen aan het verduidelijken van de kind-kenmerken zodat duidelijk wordt welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. En hoe kan waar nodig het onderwijs daarop
worden aangepast. Met als laatste vraag wat verwacht school van ouders en wat kunnen ouders van school verwachten?

Wij mogen deze kennis als pilot gaan draaien bij de Fidusia school. Zij staan hier voor open en wij hopen dat we dit op meer scholen mogen gaan doen.
Wordt vervolgd………

Boek ‘Met plezier naar school!’

Noëlle Pameijer, school-, GZ- en kinderpsycholoog, bekend van de methode ‘Handelingsgericht werken’ (HGW) schreef het boek ‘Met plezier naar school’, waar deze training uit voortkomt. Hier lees je meer over Noëlle en Handelingsgericht werken. Het boek ‘Met plezier naar school’ van uitgeverij PICA bestel je hier.

Meer lezen?

In ons kennisblok ‘Onderwijs’ vind je informatie over het organiseren van Passend onderwijs, de samenwerking met school, ervaringsverhalen en meer.

Vragen?

Heb je vragen over het onderwijs voor jouw kind? Bel gerust met onze advieslijn, of vul ons contactformulier in.

Steun jij ons al? Word nu ook (steun)lid van Balans!
Hier zie je wat we voor je doen, en waarom je lid zou moeten worden ↓

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.