Scroll Top
kind achter raam (Demo)

Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire leggen onderliggende problemen rond Jeugdzorg opnieuw bloot

Minstens 1115 kinderen niet meer thuis

Op 19 oktober 2021 kwam via het CBS het nieuws naar buiten dat in de periode 2015 – 2020 minstens 1115 kinderen van toeslagenouders niet meer thuis mochten blijven wonen. Een schrikbarend cijfer. Balans weet dat de problemen in de jeugdzorg en/of -bescherming zich niet beperken tot de gezinnen betrokken bij de toeslagenaffaire. Zonder de aandacht te willen afleiden van het leed van deze ouders, willen we dan ook aandacht vragen voor het hele onderliggende systeem wat deze schrijnende en traumatische situaties (ook voor de toeslagenouders) mogelijk maakt.

Probleem speelt al jaren

Dit zijn problemen die al jaren bekend zijn. Zie bijvoorbeeld het rapport Commissie de Winter. Het boek ‘Kinderen van de Staat’ van Heléne van Beek. En de conferentie ‘Bang voor Drang en Dwang’ afgelopen jaar. Daarom hebben we de leden van de commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een mail gestuurd, waarin we vragen de verantwoordelijke bewindslieden vragen te stellen zodat de doorgeslagen meldcultuur in ons jeugdhulpsysteem kan worden gestopt. En de positie van kinderen en hun ouders wordt verbeterd. Passende domein overstijgende hulp in het gezin kan veel traumatische uithuisplaatsingen voorkomen.

Onze Mail aan commissie VWS:

Het systeem in Nederland is zo dat bij uiteenlopende problemen (zoals financiële problemen zoals bij de toeslagenouders) naar ouders wordt gewezen en er zonder degelijk onderzoek en waarheidsvinding geoordeeld wordt. Er wordt onvoldoende gekeken naar het onderliggende probleem en daarvoor adequate hulp en ondersteuning geboden. Het komt regelmatig voor dat er in dit soort situaties gegrepen wordt naar een zwaar middel als een melding bij bijvoorbeeld Veilig Thuis. Ouders die vaak al in moeilijke situaties zitten krijgen plots te maken met grote instanties, juridische systemen en moeten veelal zonder enige rechtsbescherming opboksen tegen deze grote organisaties om zich te verweren. Met regelmatig uit huisplaatsing tot gevolg.

 In 1998 26.000 kinderen uit huis geplaatst, in 2018 maar liefst 46.000

Op 14 september 2020 organiseerden Balans met een aantal andere organisaties (Ouders & Onderwijs, Ieder(in), Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (VNG) en BVIKZ) de conferentie ‘Bang voor Drang en Dwang’. Tijdens deze dag zei dagvoorzitter Peter Dijkshoorn (VNG): ‘In 1998 hadden we in Nederland 26000 uit huis geplaatste kinderen, in 2018 waren dat er 46000.’ Een schrikbarend aantal. De aantallen over 2019, 2020 en 2021 zijn ons niet bekend.

Hier kunt u de uitspraak van de heer Dijkshoorn terug luisteren: https://m.youtube.com/watch?v=6zZAUcpkAVE&feature=youtu.be

 Problemen in de jeugdbescherming

 Tijdens de conferentie kwamen onder andere deze onderliggende problemen bij jeugdbeschermingsmaatregelen naar voren:

  • Gebrek aan waarheidsvinding. Jeugdbeschermingsmedewerkers worden niet onder ede gehoord, rechters toetsen veelal de informatie uit de dossiers niet op waarheid. Ouders worden vaak niet of zeer minimaal gehoord.
  • Gebrek aan rechtsbescherming voor ouders en kinderen in de jeugdbescherming. Ouders hebben veelal niet de middelen om zich een advocaat te veroorloven om hen bij te staan. Terwijl zij zich wel moeten verweren tegenover professionals die wel juridisch worden ondersteund.
  • Gebrek aan kennis bij professionals.
  • Gebrek aan informatie over rechten van ouders en kinderen in de jeugdbescherming. Zowel voor ouders als professionals
  • Perverse financiële prikkels in de jeugdbescherming

Het indringende videoverslag van de conferentie vind je hier

Concrete aanbevelingen Balans

‘Balans vindt dat de 1115 uithuisplaatsingen zo snel mogelijk inzichtelijk moeten worden gemaakt en de gezinnen herenigd.

Zorg voor (betere) rechtsbescherming voor kinderen en ouders die te maken krijgen met jeugdzorg/jeugdbescherming. Bijvoorbeeld in de vorm van een fonds waar ouders een beroep op kunnen doen als zij geen rechtshulp kunnen betalen.

Borg goede waarheidsvinding, bijvoorbeeld door jeugdbeschermingsmedewerkers onder ede horen en rechters de informatie uit het dossier altijd te laten toetsen.

En zorg voor goede, duidelijke en toegankelijke informatievoorziening over de rechten van kinderen en ouders die te maken krijgen met jeugdzorg/jeugdbescherming.

Voorkom de huidige meldcultuur en zorg indien nodig voor tijdige passende domein overstijgende hulp in het gezin. Veel uithuisplaatsingen kunnen zo worden voorkomen.’

Vragen?

Heb jij te maken met jeugdzorg en heb je vragen? Onze advieslijn is op werkdagen bereikbaar tussen 10.00 en 13 uur op 030-2255050. Je kunt ook ons contactformulier invullen. 

Wil je ons steunen? Graag!

Om ons te steunen kun je (steun)lid worden, of een donatie doen. Kijk hier hoe je dat doet. 

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.