Scroll Top
leerrecht-397x181 (Demo)

Reactie op initiatiefwet Leerrecht

De initiatiefwet Leerrecht ligt op dit moment voor internetconsultatie. Vandaag is de laatste dag dat hierop gereageerd kan worden. Ook wij hebben zojuist een reactie gegeven op dit wetsvoorstel. De hele reactie kun je hier lezen.

Een paar belangrijke punten in onze reactie:

Ontplooiing versus toelaten tot een school

Met deze wet leerrecht wordt een stap gezet richting het wettelijk verankeren van leerrecht. Met deze wet zijn we daar nog niet, maar het is absoluut een stap in de juiste richting. Met name de voorgestelde wijziging van ‘de  jongere  is  op  lichamelijke  of  psychische  gronden  niet  geschikt  om  tot  een  school  onderscheidenlijk  een instelling te worden toegelaten’, naar het richten op de zo  volledig  mogelijke  ontplooiing  van  de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind, is cruciaal. De schoolgang is bij de laatste omschrijving dus niet het uitgangspunt, het gaat om onderwijs.

Rol jeugdarts

Natuurlijk zou het zo moeten zijn dat er in samenwerking, door alle (verantwoordelijke) partijen zou moeten worden gehandeld in het belang van het kind. In de praktijk is dit echter (nog) niet het geval. Dagelijks horen wij daar voorbeelden van bij onze advieslijn. We zullen dan ook moeten blijven werken aan de mogelijkheden, kennis en mindset van betrokken partijen. Toch zullen er zich situaties blijven voordoen waarin een casus vastloopt. Als er dan een professional in positie moet worden gebracht, ligt onze voorkeur zeker bij een jeugdarts of eigen behandelaar. Onder andere vanwege hun opleidingsniveau, taak vanuit wet publieke gezondheid, hun beroepsgeheim en het feit dat zij vallen onder het medisch tuchtrecht. Daarnaast is in de wet opgenomen dat de jeugdarts het advies van de eigen behandelaar dient te volgen, wanneer deze betrokken is. Het belangrijkste is dat deze arts het belang van het kind in een gezonde en veilige onderwijsomgeving kan bewaken. De huidige praktijk laat zien dat (jeugd) artsen deze rol nu (nog) niet kunnen of willen vervullen, om verschillende redenen. Ouders zijn kritisch over de rol van jeugdartsen. Wij menen dan ook dat jeugdartsen eerst moeten worden geschoold in “passend onderwijs” en dat er gesprekken moeten plaatsvinden met de beroepsgroep en met gemeenten over de manier waarop zij hun rol, volgens deze wet, gaan oppakken.

Informatievoorziening

In onze reactie geven we ook aan dat de informatievoorziening aan ouders beter moet. Bijvoorbeeld door de verplichting op te nemen om deze (en andere) procedure(s) op te nemen in de schoolgids en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Daarnaast blijven we ons steeds inzetten voor het verbeteren van de (rechts)positie van kinderen en ouders op allerlei fronten.

Vragen of opmerkingen op onze reactie op dit wetsvoorstel zijn van harte welkom. Deze kun je sturen naar [email protected] of via ons contactformulier.

Bekijk ook de film die Balans maakte over de initiatiefwet leerrecht

Lees ook onze reactie op het wetsvoorstel doorbraakaanpak onderwijs en zorg.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.