Scroll Top
Webinar dyslexie en leerproblemen! (Demo)

Nieuwe handreiking ontwikkelingsperspectief (OPP)

Wanneer je kind extra ondersteuning nodig heeft, moet dit worden vastgelegd in een zogenaamd ‘ontwikkelingsperspectief’ (OPP). Daarin worden onder andere de belemmerende en stimulerende factoren opgenomen. En wordt vastgelegd wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van je kind, én de school (leerkracht) zijn. Aan de hand daarvan, wordt bekeken welke aanpassingen er moeten worden gedaan en/of welke middelen moeten worden ingezet, om het onderwijs voor jouw kind passend te maken. Over dit OPP voert de school met ouders ‘op overeenstemming gericht overleg’. En ouders wordt gevraagd of zij instemmen met het handelingsdeel (uitvoerende deel) van het OPP.

Tenminste, dat is de bedoeling.

Samenwerking rond, en opstellen en uitvoeren van OPP onvoldoende

Naar aanleiding van signalen over problemen rond het vaststellen van de ondersteuning die kinderen en jongeren nodig hebben en de rol van het ontwikkelingsperspectief (OPP) daarin, deed Balans in 2022 met het uitzetten van een enquête, onderzoek hiernaar. Vervolgens bracht Balans een rapport uit: ‘De stem van ouders in passend onderwijs, de stand van zaken na 5 jaar instemmingsrecht op het OPP’.

In dit rapport staat onder andere dat minder dan de helft van de scholen (op de juiste manier) met ouders bespreekt hoe het met hun kind gaat. Of uitleg geeft over passend onderwijs en de hulp en ondersteuning. Informatie wordt weinig gegeven en als dat wel gebeurt, klopt de informatie regelmatig niet. Meer informatie over het onderzoek en het rapport vind je in het artikel ‘Samenwerking met ouders bij extra ondersteuning op school is onvoldoende’.  

Nieuwe handreiking OPP

Over de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen in het rapport, ging Balans in gesprek met het ministerie van OC & W. Ook de onderwijsinspectie kwam met zorgwekkende cijfers omtrent bijvoorbeeld het aantal geregistreerde OPP’s. Onder andere naar aanleiding hiervan, is inmiddels een nieuwe handreiking OPP ontwikkeld. De handreiking is ontwikkeld door het steunpunt Passend onderwijs, en geschreven door Noelle Pameijer en Willeke Doornbos.

Bij de handreiking horen nog andere documenten, namelijk een FAQ, checklist, een format en achtergrond informatie.  De links naar de verschillende documenten vind je via deze pagina van het steunpunt passend onderwijs.

In de handreiking is ook een beschouwing van Bert Wienen opgenomen over het OPP als instrument voor inclusiever onderwijs. Lees hier het artikel van Bert Wienen.

Filmpjes en trainingen

Vanaf 2024 worden, in opdracht van het ministerie van OCW trainingen verzorgd in de handreiking en het opstellen, implementeren en registreren van het OPP voor zowel onderwijsprofessionals, ouders als leerlingen. Er wordt nog nagedacht over aanvullende voor ouders die meer willen weten over de functie en inhoud van het OPP.

Vragen? Bel de advieslijn

Balans was betrokken bij de ontwikkeling van de handreiking in de werkgroep. En blijft ook de komende tijd meedenken en meepraten over de trainingen die er dus ook komen voor ouders. Wil je op de hoogte blijven? Houd dan onze berichten in de gaten. Heb je nu al een vraag over het OPP en de handreiking? Bel dan met de advieslijn van Balans.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.