Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Tag: dyslexie

Richtlijnen diagnostiek en behandeling dyslexie

Alleen professionals die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek mogen een dyslexieverklaring afgeven. De deskundige moet hiervoor: Een academische graad in de klinische (kinder- en jeugd)psychologie of orthopedagogiek hebben

Lees meer »

Opvoeden met dyslexie

Een leesprobleem of dyslexie heeft bij bijna alle kinderen gevolgen voor hun welbevinden en zelfbeeld. Ze moeten veel extra oefenen zowel op school als thuis. En kinderen merken vaak heel goed

Lees meer »

Studeren met dyslexie

Onderwijs en dyslexie Je kind met dyslexie, leesproblemen en/of problemen met spelling, heeft in zijn of haar hele schoolperiode ondersteuning nodig. En recht op bepaalde aanpassingen en hulpmiddelen. Op onze

Lees meer »

Omgaan met dyslexie in het onderwijs

De school speelt een belangrijke rol bij het herkennen van een lees- of spellingprobleem. Zij zijn verantwoordelijk voor het lees- en spellingonderwijs. Dit valt onder de basisondersteuning die iedere school

Lees meer »

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wilt u ook uw website laten maken door Project Icarus?