Scroll Top
Dyslexie logo (Demo)

‘Verbeterplan aanpak dyslexie’ in plaats van overheveling van het budget voor behandeling naar het onderwijs

Op de valreep voor het zomerreces van de Tweede Kamer stuurden Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) en minister Dijkgraaf (OCW) de beloofde Kamerbrief waarin zij kwamen met hun visie op goed leesonderwijs en de dyslexiezorg. In de brief ‘Samen sterk: zorg en onderwijs‘ laten ze weten niets te zien in een ingrijpende overheveling van het budget voor dyslexiezorg van de gemeente naar het onderwijs. Wel komen ze met een ‘Verbeterplan Aanpak Dyslexie’ met concrete maatregelen om het lees- en spellingonderwijs te verbeteren. En samenwerking tussen gemeenten, dyslexiezorgaanbieders en onderwijs te verbeteren.

Verbeterplan

Balans heeft samen met de partners in DyslexieCentraal de afgelopen periode meegedacht over het Verbeterplan. En hebben gelobbyd tegen overheveling van het budget en juist vóór het versterken van de samenwerking. Het toch al overbelaste onderwijs de taak voor dyslexiezorg laten uitvoeren, vonden wij geen goed idee. We zijn daarom blij dat de bewindslieden met dezelfde visie komen.

Nu is het afwachten of de Tweede Kamerleden ook zullen instemmen met het ‘Verbeterplan Aanpak Dyslexie’

Maatregelen Verbeterplan

In dit plan staan onder andere deze maatregelen:  

  • Het delen van positieve voorbeelden en ervaringen van regio’s met andere regio’s 
  • Het stimuleren van een onafhankelijke poortwachtersfunctie  
  • Het verbeteren van de samenwerking tussen dyslexiezorgaanbieders en school. Door onderwijs te betrekken bij de gemeentelijke aanbesteding van dyslexiezorg en de kwaliteitseisen van de dyslexiezorg 
  • Het inrichten van een landelijke datamonitor die gegevens over leesonderwijs en dyslexiezorg samenbrengt. En ervoor zorgt dat er inzicht komt in de kwaliteit van dyslexiezorg in verschillende regio’s
  • Meer aandacht voor lezen, spellen en dyslexie in de opleidingen van leraren
  • Ieder schoolbestuur borgt de expertise en kennis op het gebied van lezen, spelling en dyslexie en kan hiervoor schoolondersteuner dyslexie inzetten 

Gerelateerde berichten

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.