Scroll Top
Hofvijver Den Haag

Debat passend onderwijs: breng de basis op orde en geef kinderen leerrecht

Op woensdag 5 april 2023 staat in de Tweede Kamer een debat over passend onderwijs gepland. Balans schreef samen met nog 16 organisaties voor ouders, leerlingen en kinderrechten een brief aan de Kamerleden. Al jaren trekken vertegenwoordigers van ouders en leerlingen aan de bel over passend onderwijs. Ondanks mooie ambities merken kinderen met een ondersteuningsvraag nog niet veel van de verbetermaatregelen. Breng de basis op orde, zet nú stappen richting inclusief onderwijs en geef kinderen leerrecht. Dat is de kern van de boodschap in onze gezamenlijke brief.

Kernboodschappen

Ondanks veel gepraat over verbeteringen blijven de schrijnende verhalen over niet passend onderwijs onverminderd bij ons binnenkomen. Nog altijd zitten 15.000 kinderen thuis zonder onderwijs, stijgt het aantal kinderen dat naar het speciaal onderwijs gaat en neemt het aantal ontheffingen van de leerplicht alleen maar toe. In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer geven we onze reactie op de situatie en de plannen van de minister. Met daarin drie kernboodschappen. Breng de basis op orde, ga aan de slag met inclusief onderwijs en zorg voor leerrecht.

1. Basis op orde

Om passend onderwijs goed uit te kunnen voeren is het nodig dat de basis op orde is. Het onderwijs heeft te maken met een tekort aan leraren en een hoge werkdruk. Leraren hebben te weinig tijd om leerlingen met een ondersteuningsbehoefte voldoende aandacht te geven. Bovendien hebben veel scholen te weinig expertise of extra mensen om leraren te ondersteunen. We roepen de politiek op om een concreet plan te maken voor kleinere klassen, meer handen in de klas en voldoende ondersteunend personeel.

2. Aan de slag met inclusief onderwijs

Binnen een inclusief onderwijssysteem kan ieder kind zich op zijn eigen manier en tempo ontwikkelen. Het is mooi dat er scholen zijn die op eigen initiatief inclusief onderwijs waarmaken in hun dorp of buurt. Maar er zijn nog te veel scholen die kinderen weigeren als ze zorg of ondersteuning nodig hebben. Het zetten van stappen naar inclusief onderwijs is nu te vrijblijvend. Het ministerie van OCW moet zorgen dat wetten en beleid inclusief onderwijs stimuleren. Voor het zetten van deze stappen is ook geld en ondersteuning vanuit de overheid nodig. En zorg dat scholen een plan maken waarin zij aangeven hoe zij toewerken naar inclusief onderwijs.

3. Zorg voor leerrecht

Het huidige onderwijssysteem gaat uit van leerplicht: het kind komt voor onderwijs naar school. Niet ieder kind is echter in staat om fysiek op school te komen. Deze kinderen komen nu in de knel. Zij komen thuis te zitten zonder onderwijs. Terwijl een deel van deze kinderen wel wil en kan leren. Wij pleiten er daarom voor om in plaats van leerplicht, uit te gaan van een leerrecht. Op die manier kijken leerlingen, ouders en scholen samen naar de ontwikkelmogelijkheden van een kind. Leg dit leerrecht wettelijk vast en neem dit als uitgangspunt voor inclusief onderwijs voor alle kinderen.

Woordvoerder en directielid van Balans Joli Luijckx volgt namens Balans het debat op 5 april in de Tweede Kamer.

Lezen

Vragen over Passend onderwijs?

Heb jij vragen over het passend onderwijs voor jouw kind? Bel dan eens met onze advieslijn, het adviespunt van Ouders & Onderwijs, of vul het contactformulier in.

Steun Balans!

Als lid van Balans steun je ons werk, krijg je ieder kwartaal Balans Magazine en mag je gratis of met korting naar onze bijeenkomsten en webinars. Als steunlid geldt hetzelfde, alleen mis je dan het magazine. Lees hier meer over lidmaatschap

Ook hulp is welkom! We kunnen niet zonder vrijwilligers aan onze advieslijn en in de regio’s. Lees hier meer over vrijwilliger worden. 

Je kunt ook een donatie doen, ieder bedrag is welkom!

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.