Scroll Top
Schermafbeelding 2024-04-23 om 15.19.29

2024 Balans Jaar van de ‘Thuiszitters’

Balans geeft ieder jaar extra aandacht aan een bepaald onderwerp. De afgelopen jaren waren dit privacy, het ontwikkelingsperspectief (OPP) in het onderwijs, onveilige situaties buiten de thuissituatie en daarvoor ‘Drang en Dwang’. Het jaar 2024 heeft Balans uitgeroepen tot ‘jaar van de thuiszitters’.

Rapport 'Thuiszitters Tellen'

In oktober 2020 verscheen het Balans-rapport ‘Thuiszitters Tellen’. Dit rapport was een resultaat van de inspanningen van ouderwerkgroepen ‘Ouderkracht voor het kind’ en van Suzanne Boomsma, voormalig directeur van Balans en mede-oprichter van de stichting AutiPassend onderwijs Utrecht. Door middel van WOB-verzoeken bij alle gemeenten, is geprobeerd om data te verzamelen rondom thuiszitters. Het duurde vijf jaar om de benodigde informatie voor het rapport te verzamelen én te analyseren. Onder andere omdat slechts een klein deel van de gemeenten voldeed aan het WOB-verzoek, zodat de data onvolledig was en er bij de analyse maar gebruik kon worden gemaakt van data vanuit een aantal gemeenten. Daarnaast bleek de definitie van het begrip ‘thuiszitters’ niet eenduidig. Desondanks is het formeel aantal thuiszitters wel aangepast van 5000 naar (minimaal) 15.000. In het rapport zijn verschillende aanbevelingen gedaan. In het kader van het ‘Jaar van de Thuiszitters’ brengt Balans dit jaar een nieuw rapport ‘Thuiszitters Tellen’ uit, waarin onder andere zal worden ingegaan op de stand van zaken rondom deze aanbevelingen.

Extra artikelen en ervaringsverhalen rondom ‘thuiszitters’

In Balans Magazine, BalansKIDS, op onze website en social media, publiceren we dit jaar extra veel informatieve artikelen en ervaringsverhalen rondom thuiszitters en hun gezinnen/families. Dit omdat kennis en informatie en ervaringsverhalen nodig zijn om kinderen/jongeren en hun ouders/gezinnen weer op weg te helpen. En om professionals, organisaties, de maatschappij en de politiek te laten zien wat de achtergrond is van deze problemen. Dat het bij íedereen kan gebeuren, en wat de enorme impact is op de kinderen/jongeren, op hun zelfbeeld, welzijn en toekomstmogelijkheden. En wat de impact is op de rest van het gezin, qua belasting. Niet per se vanwege de extra zorg voor het kind zelf, maar ook vanwege de bureaucratie waar ouders in terechtkomen. Wat vaak enorm veel stress met zich meebrengt, wat weer uitval van de ouders op het werk teweeg kan brengen, en (als gevolg daarvan) financiële problemen. Daarom is het van belang deze verhalen steeds opnieuw onder de aandacht te brengen, om de ernst van dit probleem zichtbaar te maken.

Evenementen voor thuiszitters en/of hun ouders/familie

Balans organiseert dit jaar ook extra evenementen rondom thuiszitters, zowel fysiek als online. Vorig jaar al startte onze vrijwilliger Saskia Diederik, samen met Saskia Franken, met het organiseren van online gespreksavonden voor ouders van thuiszitters. Inmiddels is er iedere maand een gespreksavond.

Ook is er een Discord server waarin ouders van thuiszitters elkaar, desgewenst anoniem, kunnen ontmoeten en zij elkaar kunnen informeren, ontmoeten en steunen. Wil je ook toegang tot deze Discord server? Stuur dan een e-mail naar [email protected] ovv ‘Discord Thuiszitters’, met een korte omschrijving van je situatie. Dan zorgen wij dat je een link krijgt om een (anoniem) account aan te maken waarmee je in de server kan komen.

Verder is er op 27 maart a.s. een bijeenkomst in Apeldoorn en op 9 april in Assen. Ook is er op 9 juni de ‘Thuiszitters familiedag’ en volgen er nog bijeenkomsten in Tilburg en Den Haag. Houd onze agenda maar goed in de gaten! En alvast een save the date. Op 9 december organiseren we in Utrecht een lichtjesavond voor ‘thuiszitters’ en iedereen die zich daarbij betrokken voelt. Waarop we o.a. ook ons nieuwe rapport ‘Thuiszitters Tellen’ zullen presenteren.

Zelf iets organiseren? Geef het aan ons door!

Balans brengt graag ouders met elkaar in verbinding. Omdat het steun en kracht geeft om ervaringen te delen met andere ouders in dezelfde situatie. En te weten dat je niet de enige bent in deze situatie. En omdat ouders elkaar unieke kennis en informatie kunnen geven. Daarom moedigen wij jullie, ouders van (dreigende) thuiszitters, om ook zelf in je eigen regio ontmoetingen te organiseren. Zodat jullie elkaar in jullie eigen buurt kunnen vinden en samen een krachtig, steunend en informatief netwerk kunnen vormen.

Dus, probeer iets te organiseren. Dat kan zo klein of groot zijn als je zelf wilt. Van een koffieochtend in het lokale buurthuis, tot een ‘doe ochtend’ bij de voorziening (bijvoorbeeld de zorgboerderij) van je kind, een speelochtend in de lokale speeltuin, een wandeling in het park, of langs het strand in jouw buurt. Je kunt jouw evenement doorgeven aan Balans, dan zetten wij het op de agenda met ‘lokale initiatieven thuiszittersactiviteiten’, zodat andere ouders jouw evenement kunnen vinden. Natuurlijk horen we graag hoe het is geweest. Het is leuk als jij, en/of je kind, een stukje wil schrijven na jouw evenement, het liefst met een foto. Dit kunnen wij dan, met jouw toestemming natuurlijk, weer plaatsen op onze website en delen op onze social media.

Wil jij iets organiseren? Stuur dan een mail naar: [email protected] o.v.v. ‘lokaal thuiszittersevenement’. Je krijgt dan via de mail een formulier toegestuurd om in te vullen.

De evenementen komen vanaf 1 april 2024 op de pagina ‘Lokale thuiszittersinitiatieven’ op onze website.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.