Scroll Top
In Nederland geldt de leerplichtwet

Leerrecht in de Leerplichtwet, een film over de achtergronden van de initiatiefwet ‘Leerrecht’

In Nederland geldt de leerplichtwet. Oorspronkelijk ontstaan om te borgen dat kinderen de mogelijkheid kregen naar school te gaan en zich te ontwikkelen. De leerplichtwet is een strafwet en gericht op aanwezigheid op school. Ook als het aanbod voor kinderen niet passend is en kinderen letterlijk ziek worden van schoolgang. Zeer regelmatig doen ouders, al dan niet onder druk, een beroep op vrijstelling van de leerplicht op grond van artikel 5 onder a van de leerplichtwet. Dit artikel zegt echter dat een kind niet ‘leerbaar’ is, wat meestal helemaal niet het geval is. De kinderen zijn prima leerbaar, in hun eigen tempo en met een passend onderwijsaanbod. Zij zijn alleen (tijdelijk) niet (meer) ‘schoolbaar’. Dit is een groot verschil.

Noodzaak schoolbezoek

De coronacrisis heeft er toe geleid dat de verplichting van ouders om ervoor te zorgen dat hun kind feitelijk de school bezoekt, terzijde werd geschoven. Niet eerder werd zo duidelijk dat voor het volgen van een onderwijsprogramma het feitelijk schoolbezoek niet noodzakelijk is. De pandemie zorgde ervoor dat, in het belang van de publieke gezondheid, het onderwijsaanbod op een andere wijze wordt vormgegeven, ook buiten de school. Voor scholen was dit zowel een ellendige jaar, maar ook een zeer leerzaam jaar.

Gezonde leeromgeving

Het belang van een gezonde leeromgeving geldt niet alleen in tijden van een pandemie. Dat belang geldt altijd. Ook als het gaat om kleinere groepen, veelal kwetsbare, leerlingen. Dat kinderen ziek kunnen worden van school of die zich op onze huidige scholen niet naar behoren kunnen ontwikkelen, is iets van alle tijden. De initiatiefwet ‘Leerrecht’ van Paul van Meenen (D’66)  is een wet van deze (corona)tijd. In dit wetsvoorstel wordt niet langer de schoolplicht maar het leerrecht van het kind in de Leerplichtwet als uitgangspunt genomen. Dit zodat de overheid zich ook na de pandemie blijft inzetten voor een gezonde leeromgeving van het kind op school en, indien nodig, daarbuiten. Al eerder plaatsten wij een bericht over deze initiatiefwet.

De taak van de overheid voor de publieke gezondheid stop niet na deze pandemie en stopt niet bij de schooldeur. De overheid moet erop blijven toezien dat kinderen niet ziek worden van school. Ook als kwetsbare leerlingen dreigen uit te vallen omdat de school niet het onderwijs biedt wat zij nodig hebben om te kunnen leren is het de overheid die de schoolbesturen daarop zal moeten aanspreken. Gezien de taak van de gemeente voor de publieke gezondheid is in deze initiatiefwet de taak van de jeugdarts, in dienst van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), verder uitgewerkt. De gemeente moet de jeugdarts faciliteren om naast de ouders en (medische)deskundigen rond het kind, de schoolbesturen daarop aan te spreken. Een passend onderwijs aanbod op school, of indien nodig daarbuiten, is voor een gezonde leeromgeving van het kind een voorwaarde. Op die manier kan de overheid uitvoering geven aan haar taak om ouders bij de opvoeding te ondersteunen door ervoor te zorgen dat het onderwijs aan het kind gericht is op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind (art. 29 IVRK).

Film

Balans maakte een film over de achtergronden van deze initiatiefwet. In deze film zie je fragmenten uit onderwijsdebatten en vertellen ouders over hun ervaringen. Ook Suzanne Boomsma (Balans) en Katinka Slump zijn aan het woord. Katinka is onderwijsjurist, voorvechter van het recht op onderwijs en auteur van het boek ‘Leerrecht’. Dit boek kun je voor € 15,95 bestellen via onze website, maar je krijgt het ook gratis als je lid wordt van Balans.

Bekijk de film via deze link: Leerrecht in de Leerplichtwet

Vragen?

Heb je vragen over het (passend) onderwijs aan jouw kind? Bel dan eens met onze advieslijn, elke werkdag van 10 tot 13 uur op nummer 030-2255050, toets 3.

Of stel je vraag 24/7 via ons contactformulier.

Leerrecht in de Leerplichtwet, een film over de achtergronden van de initiatiefwet ‘Leerrecht’

Alinea, vervang deze tekst door de alinea tekst. Kopieer dit blok wanneer je nog een alinea wil maken.

Wanneer je meerdere subtitels hebt, kopieer dan de subtitel die hierboven staat.

Kopieren: rechter muisknop op blauwe pennetje, kies dupliceren.

 

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.