Scroll Top
rijksoverheid (Demo)

Duidelijke informatie passend onderwijs onbekend bij ouders en leerlingen

Met de evaluatie van passend onderwijs in 2020, kwam Minister Slob met een verbeteragenda passend onderwijs. Een van de verbeterpunten daarin was dat er in ieder samenwerkingsverband een ouder- en jeugdsteunpunt moest komen. Inmiddels hebben heel wat samenwerkingsverbanden een steunpunt, maar nog lang niet allemaal. Ook de verschilt de kwaliteit per samenwerkingsverband. Bij het ene samenwerkingsverband vinden ouders informatie op de website, of worden daarnaar verwezen. Andere samenwerkingsverbanden hebben een ‘echt’ steunpunt, waar ervaringsdeskundige ouders betrokken zijn om andere ouders te helpen.

Informatieset Passend onderwijs

Als onderdeel van ouder- en jeugdsteunpunten, moest er een informatieset komen voor ouders en leerlingen. Met daarin duidelijke informatie over passend onderwijs, in begrijpelijke taal. Balans kreeg destijds van het ministerie van OC&W de opdracht om de teksten voor deze informatieset te schrijven.

Deze teksten zijn verwerkt in verschillende brochures en filmpjes voor ouders en leerlingen. De brochures (in Nederlands en Engels) en filmpjes (in 7 verschillende talen) staan op de website van de Rijksoverheid.  

Evaluatie informatieset

Onlangs heeft Blauw Research, in opdracht van het ministerie van OC&W, onderzoek gedaan naar hoe de informatie wordt gewaardeerd, of de informatie duidelijk is en of de informatie bevat waar behoefte aan is.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de informatie door ouders goed wordt beoordeeld. Maar óók dat deze nauwelijks bij ouders bekend is.

‘Voor veel ouders (met en zonder ervaring met passend onderwijs) was de informatieset nieuw. Ze hadden de afzonderlijke middelen niet eerder gezien. Daarbij gaven ze aan dat ze met name de video graag al hadden gezien op het moment dat het eerste kind naar school ging. Het helpt om het bestaan van passend onderwijs onder de aandacht te brengen en de verwarring met speciaal onderwijs weg te nemen.’

Het onderzoeksbureau heeft het ministerie van OC&W diverse adviezen gegeven om deze belangrijke  informatie beter en breder bekend te maken onder ouders:

  • Blijf de video en brochure inzetten, ze worden goed ontvangen. In de resultaten van dit rapport doen we nog enkele suggesties voor kleine verbeterpunten. Verwijs in alle middelen van de informatieset ook expliciet (met nummer en website) naar het Ouder- en Jeugdsteunpunt.
  • Vergroot de bekendheid over passend onderwijs – Laat ouders vanaf het moment dat hun kind naar school gaat kennis maken met het begrip passend onderwijs en de rechten en plichten van ouders en scholen hierin. De huidige video is hiervoor zeer geschikt. Ook een overzichtsplaat kan hierbij helpen. De brochure is voor dit doel te uitgebreid. Naast de scholen kunnen de huisarts, het consultatiebureau of de bibliotheek goede plekken zijn om ouders hierover te informeren.
  • Vergroot de bekendheid van het Ouder- en Jeugdsteunpunt – Maak duidelijk aan ouders dat dit een eerste bron van informatie kan zijn als ze er met de scholen niet zelf uitkomen. Help de Ouder- en Jeugdsteunpunten met het vergroten van hun bekendheid.
  • Maak de informatieset toegankelijk voor de ouders – Verspreid het op plekken waar de ouders zelf (regelmatig) komen, zoals via de scholen (website, nieuwsbrief, informatieavond), de huisarts en het consultatiebureau.
  • Houd extra rekening met toegankelijkheid van de documenten – Zo vragen sommige ouders en experts zich af of de brochure voorgelezen kan worden en wil men ook graag een papieren variant van de brochure voor minder digivaardigen. Ook vindt men het fijn dat de middelen zowel tekst als beeld bevatten. Iedereen heeft een eigen voorkeur om informatie tot zich te nemen.

Vragen over passend onderwijs voor jouw kind?

Bel onze advieslijn. Bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 10 en 13 uur op 030-2255050. Buiten deze tijden kun je de voicemail inspreken of het contactformulier invullen. Dan bellen of mailen we je zo snel mogelijk terug.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.