Scroll Top
Samenwerking KML Balans 1 (Demo)

Samenwerking Balans en Kenniscentrum Makkelijk Lerenden

Al geruime tijd werken Balans en het Kenniscentrum Makkelijk Lerenden (KML) samen als het gaat om informatievoorziening en belangenbehartiging voor en over het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden/hoogbegaafden.

Dr. Willy de Heer, voorzitter van het kenniscentrum, verzorgt voor Balans al geruime tijd regelmatig webinars en presentaties over dit onderwerp. Ook steunen Balans en KML elkaar in contacten met de politiek, waarbij we gezamenlijk proberen écht passend onderwijs voor hoogbegaafden te realiseren. Ook schenken we aandacht aan de vele hoogbegaafde thuiszitters. Kinderen en jongeren die uitvallen op school doordat het onderwijs voor hen zó niet passend is, dat het hen uiteindelijk niet meer lukt om naar school te gaan. En vaak in dat hele proces zelfs een schooltrauma oplopen.

Veranderingen

Balans en KML zijn al langer met elkaar in overleg hoe die samenwerking nog verder geïntensiveerd zou kunnen worden. Uiteindelijk tekenden het bestuur van Balans en het Bestuur van KML op 14 februari 2023 een samenwerkingsovereenkomst. Een van de gevolgen hiervan is dat de website van het Kenniscentrum (link) zal verdwijnen. Alle informatie van de website van het KML is vanaf 14 februari 2023 te vinden op de website van Balans. Ook is het e-mail adres van het Kenniscentrum veranderd, dit is nu: [email protected].

Webinar met Willy de Heer

Op 20 maart 2023 is er weer een webinar met Willy, waarin zij het onderzoek wat zij heeft gedaan; ‘Helderheid’; onderzoek naar de witte vlekken in het dekkend aanbod van Samenwerkingsverband PO 20.01. In dit onderzoek is de volgende vraagstelling onderzocht: ‘Met welk aanbod van het samenwerkingsverband kunnen hoogbegaafde leerlingen die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen uit het reguliere onderwijs, (weer) deelnemen aan het reguliere onderwijs en wat is nodig om een dekkend netwerk te realiseren voor leerlingen met een hoogbegaafdheidsprofiel?’. Meer informatie en aanmelden voor het webinar kan via deze link.

Congres hoogbegaafdheid

Op 7 maart 2023 organiseert uitgeverij Bontekoe een congres over hoogbegaafheid. Willy heeft het programma samengesteld. Dus bekijk snel het programma via deze link https://uitgeverijbontekoe.nl/congres-hoogbegaafdheid/ en meld je aan!

Informatie Kenniscentrum

Alle informatie van de website van het Kenniscentrum vind je hier. En ook via ons dossier hoogbegaafdheid

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.