Scroll Top
Thuiszitters logo Balans (Demo)

Resultaten BalansPilot Afstandsonderwijs voor thuiszitters

Project Balans: Buddy in combinatie met afstandsonderwijs helpt thuiszitters weer vertrouwen te krijgen en tot leren te komen

Balans heeft tussen 2020 en maart 2022, met steun vanuit het Noodfonds van Stichting het Gehandicapte Kind, het pilot project “Afstandsonderwijs voor thuiszitters” gedraaid. Kinderen die al langer thuiszaten kregen begeleiding van een buddy en afstandsonderwijs in de vorm van IVIO-pakketten. Conclusie van de pilot is dat begeleiding door een buddy voor thuiszitters waardevol is om kinderen weer aan het leren te krijgen en vertrouwen te laten krijgen in het onderwijs.

Effectieve aanpak

De resultaten van het evaluatieonderzoek van het project laten zien dat de gezinnen, buddy’s en coördinatoren de pilot zien als een zeer effectieve aanpak. Zowel om thuiszittende kinderen weer aan het leren te krijgen als een positieve beweging om thuiszittende kinderen weer aan het onderwijs deel te laten nemen. Door de begeleiding groeien kinderen ook in verschillende competenties, zoals een groei in zelfvertrouwen en een vergroot concentratievermogen. Het succes zit hem in de invulling van de begeleiding. Kinderen worden in hun kracht gezet, er wordt vertrouwen opgebouwd en voorwaarden gecreëerd om tot leren te komen. Ook krijgen ze handvatten aangereikt om te leren.

Opbouw van vertrouwen staat centraal

De buddy’s, vaak ervaringsdeskundige professionals met ervaring met thuiszitters in het onderwijs, zijn vooraf door Balans geselecteerd en geschoold. De pilot is gevolgd met een evaluatieonderzoek met als doel het verloop van de pilot en de succes- en faalfactoren daarbij vast te leggen. Uit de procesresultaten rondom de lopende pilot kan worden opgemaakt dat de problematiek van thuiszitters en afstandsonderwijs complex zijn. Het vraagt grote zorgvuldigheid, omdat bij veel thuiszitters de verbinding met school (opnieuw) moet worden gelegd. Bij veel gezinnen is het vertrouwen beschadigd geraakt in alles wat met school te maken heeft en moet eerst de relatie met school hersteld worden. Dat vraagt om een laagdrempelige benadering, waarin vertrouwen opbouwen centraal staat.

Investeren in een goede match

Een goede match tussen een geschikte buddy en het kind en de ouders is een belangrijke basis voor het bieden van succesvolle begeleiding. Het is dan ook belangrijk om te investeren in het matchingsproces. De resultaten laten ook zien dat de gezinnen, buddy’s en coördinatoren de pilot zien als een zeer effectieve aanpak. Zowel om thuiszittende kinderen weer aan het leren te krijgen als een positieve beweging om thuiszittende kinderen weer aan het onderwijs deel te laten nemen. Door de begeleiding groeien kinderen ook in verschillende competenties, zoals een groei in zelfvertrouwen en een vergroot concentratievermogen

Het succes zit hem in de invulling van de begeleiding. Kinderen worden in hun kracht gezet, er wordt vertrouwen opgebouwd en voorwaarden gecreëerd om tot leren te komen. Ook krijgen ze handvatten aangereikt om te leren.

Samenwerking met het onderwijs

De samenwerking met de samenwerkingsverbanden en leerplicht is in veel begeleidingstrajecten moeizaam op gang gekomen. De samenwerkingsverbanden willen zelf de regie houden en zien het project als storende factor in het proces. Er is veel tijd nodig om het samenwerkingsverband mee te krijgen met deze vorm van afstandsonderwijs. De focus van samenwerkingsverbanden ligt te veel op onderwijs en weer naar school krijgen. Vanuit het project ligt de focus om kinderen allereerst in hun kracht te zetten, vertrouwen te krijgen en voorwaarden te creëren om tot leren te komen.

Webinar terugluisteren

Balans heeft op 4 juli 2022 een webinar georganiseerd waarin de onderzoeker, buddy’s en een ouder van een kind wat heeft deelgenomen aan de pilot vertellen over hun bevindingen en ervaringen.

Je kunt het webinar terugluisteren met deze link: https://youtu.be/aZsgSzTW9lY

Of word lid!

Als lid van Balans krijg je 4x per jaar BalansMagazine. En mag je gratis of met korting onze bijeenkomsten en webinasrs bijwonen. Bekijk hier onze agenda

Subtitel

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.