Scroll Top
klaslokaal-397x181 (Demo)

Reactie Balans op wetsvoorstel hoorrecht leerlingen, ouder- en jeugdsteunpunten en extra ondersteuning in de schoolgids

Op 29 september 2022 sloot de internetconsultatie voor het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs’. Het conceptwetsvoorstel bestaat uit drie onderdelen. De ouder- en jeugdsteunpunten, hoorrecht voor leerlingen en het opnemen van de extra ondersteuning in de schoolgids en schrappen van de verplichting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Balans is blij met dit wetsvoorstel, wat de positie van ouders en leerlingen binnen passend onderwijs versterkt. Maar hebben nog wel wat aandachtspunten ingebracht bij de internetconsultatie.

Ouder en jeugdsteunpunten

Op 29 september 2022 sloot de internetconsultatie voor het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs’. Het conceptwetsvoorstel bestaat uit drie onderdelen. De ouder- en jeugdsteunpunten, hoorrecht voor leerlingen en het opnemen van de extra ondersteuning in de schoolgids en schrappen van de verplichting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Balans is blij met dit wetsvoorstel, wat de positie van ouders en leerlingen binnen passend onderwijs versterkt. Maar hebben nog wel wat aandachtspunten ingebracht bij de internetconsultatie.

Onafhankelijkheid

In het wetsvoorstel wordt, met betrekking van de onafhankelijkheid van het steunpunt, benoemd dat ouders en leerlingen erop moeten kunnen vertrouwen dat de steun vanuit het steunpunt onafhankelijk handelt van procedures van het samenwerkingsverband en belangen van scholen. Dit vinden wij te vaag en vrijblijvend. Het is van belang dat onafhankelijkheid navolgbaar wordt geborgd in de handelswijze van het ouder- en jeugdsteunpunt. De onafhankelijkheid is noodzakelijk voor het succesvol functioneren van het steunpunt. Ouders en jeugdigen moeten kunnen voelen en ervaren dat het steunpunt onafhankelijk werkt zodat zij zich veilig genoeg voelen om met hun vragen en verzoek om steun bij het steunpunt aan te kloppen.

Hoorrecht voor leerlingen

Balans vindt het goed dat, naast het instemmingrecht voor ouders, alle leerlingen hoorrecht krijgen. En dat dit in de wet wordt geregeld. In het wetsvoorstel wordt hoorrecht op het ontwikkelingsperspectief geregeld voor leerlingen. Dit is een beperkte invulling van het hoorrecht. En bovendien zal dit verschillen tussen regio’s opleveren, omdat welke hulp onder de basisondersteuning of extra ondersteuning valt, verschilt per school. Het is altijd goed om leerlingen te horen wanneer er sprake is van een ondersteuningsbehoefte. Uit de wettekst wordt onvoldoende duidelijk dat de mening van de leerling onderdeel moet zijn van de besluitvorming.

Extra ondersteuning in de schoolgids

Het opnemen van de extra ondersteuning in de schoolgids en schrappen van de verplichting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) zal de vindbaarheid van deze informatie vergroten en zorgt tegelijkertijd voor een jaarlijkse herziening of update op onderdelen waarvoor dit nodig is. Hierover is Balans positief. Ouders en leerlingen hebben nu instemmingrecht op de schoolgids. In het wetsvoorstel wordt met het opnemen van de extra ondersteuning in de schoolgids een uitzondering benoemd. Voor het deel van de extra ondersteuning, zou adviesrecht voor ouders en leerlingen gelden. Deze opdeling vinden wij onnodig complex en bovendien geen recht doen aan de inspraakpositie van ouders en leerlingen. Wij pleiten daarom voor het behouden van instemmingrecht van de medezeggenschapsraad op de gehéle schoolgids. En dat hierop voor het onderdeel extra ondersteuning geen uitzondering wordt gemaakt.

Balans is actief betrokken bij het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs’. En dat zullen we ook blijven. Lees hier onze volledige reactie op de internetconsultatie

Steun jij ons al? Word nu ook lid, of doe een donatie. Ieder bedrag is welkom!

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.