Scroll Top
Klaslokaal leeg (Demo)

Staatsexamens: in 2023 extra herkansing en duimregeling

Goed nieuws voor staatsexamenleerlingen! Wie dit jaar via de staatsexamens een diploma wil halen wordt extra gecompenseerd voor de gevolgen van corona op het onderwijs. Zij mogen een cijfer wegstrepen. Dit mag alleen niet een cijfer van een kernvak zijn. Daarnaast is er een extra herkansing mogelijk. En wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de staatsexamens.

Duimregeling

Staatesxamenkandidaten die deze zomer (2023) een diploma willen halen, mogen een cijfer van in 2020, 2021 of 2022 behaalde certificaten wegstrepen. Dit cijfer telt dan niet mee voor het behalen van het diploma. Deze regeling wordt de duimregeling genoemd. En geeft extra mogelijkheden om een diploma te halen. De cijfers voor de kernvakken mogen niet weggestreept worden. Dit is voor het vmbo Nederlands. En voor de havo en het vwo: Nederlands, Engels en Wiskunde.

Extra herkansing

Ook mogen de kandidaten die een diploma proberen te halen, een extra herkansing doen dit jaar. Ook dit is nog vanwege de compensatie van gevolgen voor corona. Voor hen gelden deze regels dit jaar, omdat zij vaak gespreid over meerdere jaren door middel van certificaten eindexamen doen.

Verbeterplannen

Deze regels gelden níet voor de reguliere examens. Of daar extra maatregelen nodig zijn wordt later bekeken. Ondertussen werkt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hard aan verbeterplannen voor de staatsexamens. Zoals een herkansingsmogelijkheid voor de kandidaten die niet opgaan voor een diploma, en die certificaten willen halen. Maar er wordt ook gekeken naar mogelijkheden om de examens meer over het schooljaar te spreiden en de mogelijkheid om vso-docenten in te zetten bij het afnemen van de examens.

Veel voortgezet speciaal onderwijsscholen doen eindexamen via de staatsexamens. Maar ook thuiszitters, kandidaten in het volwassenonderwijs en leerlingen van particuliere scholen maken regelmatig gebruik van de staatsexamens. De groep kandidaten groeit momenteel ieder jaar. De organisatie staat daardoor onder druk.

Hier vind je de brief met aankondiging van de maatregelen van Onderwijsminister Wiersma: 

Steun jij ons al? Word nu ook lid, of doe een donatie. Ieder bedrag is welkom!

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.