Scroll Top
kind achter raam (Demo)

Rechtsbescherming en rechtspositie ouders en kinderen in de jeugdzorg moet beter!

Al jarenlang horen wij verhalen van ouders waarvan kinderen op onjuiste gronden onder toezicht worden gesteld en zelfs uit huis geplaatst. De impact hiervan op deze gezinnen is groot en traumatisch voor zowel de kinderen als de ouders. Ouders, ouderverenigingen en advocaten luiden hierover al jaren de noodklok.

Factsheet uithuisplaatsingen

Leidse juristen en pedagogen stelden in opdracht van de Tweede Kamer en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een factsheet op over uithuisplaatsingen. Ook daaruit blijken de problemen rondom de rechtspositie en rechtsbescherming van ouders en gezinnen En worden een aantal aanbevelingen gedaan. De factsheet is te bekijken via deze link.  

Gebrek aan feitenonderzoek en normatieve kaders

In het jeugdbeschermingsrecht, is door het gebrek aan feitenonderzoek en het ontbreken van normatieve kaders geen sprake meer van equality of arms. De Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen (GI) worden verondersteld deskundigheid te bezitten die de rechtbank niet in twijfel kan trekken. De wederpartij, doorgaans de ouders, bevindt zich in een ongelijke en nadelige positie. Een eerlijke rechtspositie van ouders en jongeren ontbreekt en zou wettelijk verankert moeten zijn. En ouders hebben vaak niet de middelen voor juridische bijstand.

Inbreng Balans plenair debat

Op 12 mei 2022 is er in de Tweede Kamer een plenair debat over uithuisplaatsing van kinderen en uithuisgeplaatste kinderen. Desiree van Doremalen, juridisch adviseur en adviseur van Balans, stelde een brief op, waarin we aandacht vragen voor deze en andere verbeterpunten aangaande de rechtspositie en rechtsbescherming van ouders en kinderen. Deze brief, die we vandaag vanuit Balans hebben verzonden naar de commissie voor Justitie en veiligheid, lees je hier.  

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.