Scroll Top
Regeerakkoord meldpunt sociale veiligheid op scholen (Demo)

Lobbysucces Balans: er komt een onafhankelijk meldpunt sociale veiligheid op scholen

In het kersverse regeerakkoord staat dat het onafhankelijke meldpunt sociale veiligheid en gelijke behandeling op scholen er komt. Balans vroeg in oktober met het rapport Ieder kind overal veilig? Rapportage over onveilige situaties buiten de thuissituatie’ om zo’n meldpunt en heeft de afgelopen maanden in de lobby keer op keer benadrukt hoe belangrijk het is dat het meldpunt er daadwerkelijk komt. En met succes!

Onafhankelijk meldpunt bij onderwijsinspectie

Het meldpunt sociale veiligheid wordt belegd bij de vertrouwinspecteurs van de onderwijsinspectie, lezen we in het regeerakkoord. Het meldpunt wordt onafhankelijk en is er voor meldingen van ouders, leerlingen en leraren.  Ook individuele klachten worden daar behandeld en er wordt zo nodig aangifte gedaan. Ouders moeten bij het meldpunt geholpen en gehoord worden.

Grote stap voorwaarts

Balans ziet het meldpunt sociale veiligheid als een grote stap voorwaarts in het waarborgen van veiligheid op school. Voor het rapport ‘Ieder kind overal veilig?’ had Balans een meldpunt geopend waar in zeer korte tijd honderden meldingen binnenkwamen. Ruim 80% van de meldingen was onderwijs gerelateerd. Daarom is het goed dat er een meldpunt sociale veiligheid speciaal voor het onderwijs komt. Ouders gaven aan angst te hebben voor het melden van hun klacht. Bij het bespreken van een klacht vaak geconfronteerd te worden met dwang en drang of zelfs Veilig Thuis meldingen (70%). Bovendien gaven ouders aan dat er geen plek is waar hun melding in behandeling wordt genomen en onafhankelijk onderzocht. Met het meldpunt sociale veiligheid komt deze plek er nu eindelijk wel. Uiteraard zal Balans de praktische uitvoering en inrichting van het meldpunt de komende tijd nauwlettend volgen en onze input hierbij geven. Blijf ons dus volgen.

Dank je wel

Balans bedankt Paul van Meenen (D66) en zijn partij voor de steun en lobby voor het meldpunt. René Peters (CDA) voor het stellen van vragen over dit onderwerp tijdens het vragenuurtje op 12 oktober 2021. De collega-ouderorganisaties die ons gesteund hebben bij de lobby. De vele organisaties die onze oproepen gedeeld hebben en de media voor de aandacht voor dit belangrijke onderwerp. En last but not least danken wij alle ouders die vertrouwen in ons hadden en het meldformulier met zeer persoonlijke en schrijnende verhalen hebben ingevuld.

Later deze week komen we met meer informatie relevante informatie uit het regeerakkoord voor ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.

Lees hier ons bericht over het rapport met daarin een link naar de volledige rapportage en de uitzending van Een Vandaag hierover.

Gerelateerde berichten

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.