Scroll Top
Ongelukkig kind op schoolplein (Demo)

Onderzoek naar functioneren klachtenstelsel binnen het onderwijs

Minister Slob noemt resultaten onderzoek ‘zorgelijk’ en kondigt onderzoek aan

Op 8 oktober 2021 publiceerden wij ons rapport ‘Ieder kind overal veilig?’. Over de manier waarop wordt omgegaan met meldingen over onveilige situaties, bijvoorbeeld op school. De belangrijkste conclusies:

  • Ouders kunnen nergens terecht.
  • Veilig Thuis, de Onderwijsinspectie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoeken geen individuele meldingen van onveilige situaties buiten de thuissituatie.
  • Op het bestaan van onveilige situaties binnen het onderwijs heerst een taboe.
  • Ouders krijgen na een melding vaak te maken met dwang en drang of zelfs een Veilig Thuis melding.
  • Ouders zijn dan ook – terecht – bang om een melding te doen in verband met represailles.

Hier lees je het hele bericht . Hier kun je ook het  hele rapport downloaden.

Onderzoek naar functioneren klachtenstelsel

Op 12 oktober 2021 stelden onder andere Tweede Kamerlid René Peters hierover vragen aan demissionair minister Slob. Zie ons bericht van 12 oktober 2021. Op 15 november 2021 reageerde demissionair onderwijsminister Slob op deze vragen. De Minister noemt de resultaten van ons onderzoek zorgelijk en kondigt in zijn reactie nog voor het Kamerdebat een onderzoek naar het functioneren van het klachtenstelsel op scholen aan. De resultaten van dit onderzoek zullen halverwege 2022 naar de Tweede Kamer worden gestuurd. 

Tussenstap

Balans is blij met het onderzoek. We verwachten dat hiermee nog beter zichtbaar wordt  wat de problemen rondom toegankelijkheid, laagdrempeligheid en onafhankelijkheid van de klachtenprocedure op scholen zijn. Het onderzoek zien we als een tussenstap naar het creëren van een plek waar onveilige situaties die niet in de thuissituatie plaatsvinden, serieus worden genomen en ook behandeld.

Andere aanbevelingen

Ondertussen zal Balans zich hard blijven maken voor alle aanbevelingen uit ons rapport. Dus ook de aanbeveling over het bespreekbaar maken van het probleem van onveilige situaties, die worden veroorzaakt – veelal uit onmacht – door onderwijsprofessionals binnen het onderwijs. Dit onderwerp blijkt nu nog een taboe. Gisteren publiceerde het AD een artikel over zes scholen die een onvoldoende kregen voor sociale veiligheid.

Een andere aanbeveling gaat over het opnemen van stappen in de meldcode en het handelingskader kindermishandeling bij een (vermoeden van) kindermishandeling door een (onderwijs)professional.

Volledige reactie minister Slob

De reactie van demissionair Minister Slob op het rapport ‘Ieder kind overal Veilig? Rapportage over onveilige situaties buiten de thuissituatie’ is terug te vinden in de Kamerbrief over de Evaluatie Wet Veiligheid. Lees hier de reactie:

In het Kamerdebat van 12 oktober jl. heb ik toegezegd terug te komen op de vraag van het lid Peters over dat ouders nergens terecht kunnen met klachten over onveiligheid op school. De bevindingen uit het rapport van Balans over onveilige situaties op school en hoe scholen daarmee omgaan zijn zorgelijk.4 Leerlingen en ouders moeten onveilige situaties kunnen melden. Om dit mogelijk te maken is er een klachtenstelsel voor het onderwijs. Het doel van dit klachtrecht is het oplossen van conflicten, het leereffect in de scholen en de genoegdoening voor de klager. Daarmee is het klachtenstelsel gericht op laagdrempeligheid en eenduidigheid. Bovendien is de onafhankelijkheid van belang, omdat klachtenafhandeling altijd eerlijk en zonder vooroordeel moet plaatsvinden. Omdat ik het goed functioneren van het klachtenstelsel van belang vind en dat klachten naar behoren in school afgehandeld moeten kunnen worden, zet ik een onderzoek uit naar het klachtenstelsel. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de genoegdoening van de klager, het oplossen van conflicten en de rol van de vertrouwenspersoon. De uitkomsten van dit onderzoek zal ik halverwege 2022 met u delen.

Melden kan nog steeds

Je kunt onveilige situaties buiten de thuissituatie nog steeds melden bij ons meldpunt

 

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.