Scroll Top
illu-dyslexie (Demo)

Dyslexie vs leesonderwijs

‘Als dyslexie niet bestaat, dan moet ik wel gewoon dom zijn.’ Deze opmerking kreeg een moeder van haar zoon naar aanleiding van de kop boven een artikel in de Telegraaf van 24 september 2020. Daar stond een bekende uitspraak van hoogleraar Orthopedagogiek Anna Bosman: ‘Dyslexie bestaat niet, wel slecht leesonderwijs’.

Deze uitspraak heeft zij recent weer gedaan tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Bosman heeft daar verteld dat het etiket dyslexie volgens haar verhult dat scholen hun leesonderwijs niet op orde hebben.

Oudervereniging Balans is het met mevrouw Bosman eens dat er scholen zijn die geen goed leesonderwijs geven. Wij krijgen deze signalen ook van bezorgde ouders. Maar om dan in één adem te zeggen dat dyslexie niet bestaat. Dat is onterecht en bovendien kwetsend voor kinderen die serieus worstelen met hun dyslexie.

Dyslexie bestaat wel! Deze kinderen hebben een hardnekkig leesprobleem en krijgen als het goed is eerst leesonderwijs en extra hulp en ondersteuning op school. Pas nadat deze extra ondersteuning aantoonbaar onvoldoende resultaat geeft, kan een kind mogelijk dyslexie hebben. En is er zeker reden om dit te laten onderzoeken door een specialist binnen de zorg. Heeft een kind dyslexie, dan verdient het goede behandeling binnen de zorg door professionals.

We zijn het met mevrouw Bosman eens dat de aantallen kinderen die momenteel de diagnose dyslexie krijgen niet realistisch kunnen zijn. Er is zeker reden tot zorgen. De cijfers in de inspectierapporten laten zien dat het slecht gesteld is met de leesvaardigheid in Nederland. Ons land telt maar liefst 2,5 miljoen laaggeletterden. De cijfers van de onderwijsinspectie laten ook zien dat er grote verschillen in aantallen dyslexie-diagnoses zijn tussen scholen onderling. Bij Balans horen we verhalen van kinderen die, wanneer zij dyslexiebehandeling krijgen, opeens met sprongen vooruit gaan. Waardoor je je moet afvragen of het leesprobleem van dit kind wel zo hardnekkig is dat een diagnose dyslexie gerechtvaardigd is.

Laten we alsjeblieft nooit meer roepen dat dyslexie niet bestaat. Kinderen met echte dyslexie verdienen het om met hun leerprobleem serieus genomen te worden.

Joli Luijckx
Oudervereniging Balans

Informatie voor ouders over leesproblemen en dyslexie

Bij Omgaan met dyslexie in het onderwijs vind je een leidraad voor ouders (een voor de basisschool en een voor de middelbare school). Dat is een van de pagina’s van ons Dossier dyslexie

Bij vragen over leesproblemen of dyslexie kun je bellen met onze Advieslijn.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.