DCD Belevingscircuit

  • 14 januari
  • 19:00 - 21:30 uur
  • Corylus College, P.J. Troelstrastraat 9, Enschede
14 jan

Op dinsdag 14 januari 2020 houdt de afdeling Twente van Balans samen met het DCD-team van Roessingh Kinderrevalidatie een DCD-Belevingscircuit.

Deze avond is uitverkocht. Tickets zijn niet meer verkrijgbaar

De avond is bestemd voor ouder(s)/verzorger(s) van een kind met (een vermoeden van) DCD en naastbetrokkenen zoals familieleden en leerkrachten van deze kinderen. Deze avond is niet bestemd voor professionals uit het (para)medische veld.

Tijdens de avond zal uitleg gegeven worden over het begrip DCD.

Er zal ingegaan worden op hoe het voor ouders is wanneer zij bemerken dat de motorische ontwikkeling van hun kind anders verloopt dan verwacht.

Hoe gaat de diagnose gesteld worden? Wat is de impact van de diagnose DCD op het gezin? Ook kunt u met elkaar in discussie over de vraag of een label noodzakelijk is om de gewenste hulp te krijgen.

 

Tijdens het circuit kunt u zelf ervaren hoe het is om DCD te hebben. Dit zal zeker leiden tot herkenning en erkenning bij alle betrokkenen.

Een 14-jarig meisje met DCD gaat u een inkijkje geven in haar leven met DCD.

Zowel tijdens de verschillende onderdelen als na afloop is er ruimte om met het team en elkaar in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen en uw vragen te stellen.


De avond wordt verzorgd door een aantal leden van het DCD-team te weten:

  • Natasja Luttenberg, GZ-psychologe
  • Lian Holty, kinderfysiotherapeute en zorgcoördinator DCD-team
  • Bert Wiebing, muziektherapeut
  • Renate Kamphuis, maatschappelijk werker
  • Juan Manterola, jeugdarts kinderrevalidatie.

Programma:

18:45-19:00  Inloop met koffie en thee

19:00-19:45  Interactieve lezing

19:45-19:55  Korte pauze

19:55-20:55  DCD Belevingscircuit

20:55-21:05  Interview met een 14-jarig meisje met DCD

21:05-21:30  Vragen stellen en napraten met een drankje

 

Datum: Dinsdag 14 januari 2020

Locatie: Corylus College, Mr. P.J. Troelstrastraat 9, 7522 BD Enschede

Toegang: Leden € 5,00;  Niet-leden € 10,00

Deze avond is uitverkocht. Tickets zijn niet meer verkrijgbaar